Ceník GDPR a následných služeb

Ceník je sestaven tak, aby se dal různě kombinovat. Ceny jsou smluvní a záleží na rozsahu prováděných služeb. Na konci ceníku je příklad nejvhodnější kombinace následných služeb - pověřenec+procesy+software. Pro přesnou nabídkovou cenu nás kontaktujte.

Metodické vedení a poradenství

Ceny služeb zavedení GDRP pro příspěvkové organizace jsou platné v případě, že bude služba realizována včetně úřadu.

Navrhované služby:

 • Úvodní proškolení vedení měst a obcí, projektových týmů a vedoucích pracovníků
 • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016)
 • Konzultace a připomínkování k shromážděným podkladům
 • Konzultace k vytvořeným dokumentům (analýzám, auditům, DPIA, apod.)
 • Konzultace k identifikovaným procesům
 • Konzultace k navrhovaným postupům řízení procesů zpracování osobních údajů
 • Konzultace k integraci standardů ochrany osobních údajů do obecných pravidel bezpečnosti informací
 • Školení k navrženému systému zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR

Městské a obecní úřady III. a II. stupně, úřady městských částí, magistráty

(Cena bez DPH za jednoho zaměstnance)

100 a méně zaměstnanců
1 000.00 Kč
101 až 200 zaměstnanců
900.00 Kč
201 až 300 zaměstnanců
800.00 Kč
301 až 400 zaměstnanců
700.00 Kč
401 až 500 zaměstnanců
600.00 Kč
500 a více zaměstnanců
500.00 Kč

Obecní úřady I. stupně

(Cena bez DPH za jednu obec)

obec
5 000.00 Kč

Příspěvkové organizace

(Cena bez DPH za organizaci)

veřejná školská zařízení
1 500.00 Kč
veřejná zdravotnická zařízení
5 000.00 Kč
ostatní příspěvkové organizace
2 500.00 Kč

Další zřizované a řízené organizace

(Cena bez DPH za organizaci)

s.r.o. / a.s.
5 000.00 Kč

 

Metodické vedení a poradenství pro celé ORP

Ceny poradenských služeb pro příspěvkové organizace jsou platné v případě, že bude služba realizována pro celé území ORP.

Sleva z vypočtené celkové ceny v případě zapojení všech obcí v rámci ORP - 10 %

Navrhované služby:

 • Úvodní proškolení vedení měst a obcí, projektových týmů a vedoucích pracovníků
 • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016)
 • Konzultace a připomínkování k shromážděným podkladům
 • Konzultace k vytvořeným dokumentům (analýzám, auditům, DPIA, apod.)
 • Konzultace k identifikovaným procesům
 • Konzultace k navrhovaným postupům řízení procesů zpracování osobních údajů
 • Konzultace k integraci standardů ochrany osobních údajů do obecných pravidel bezpečnosti informací
 • Školení k navrženému systému zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR

Městské a obecní úřady III. a II. stupně, úřady městských částí, magistráty

(Cena bez DPH za jednoho zaměstnance)

100 a méně zaměstnanců
1 000.00 Kč
101 až 200 zaměstnanců
900.00 Kč
201 až 300 zaměstnanců
800.00 Kč
301 až 400 zaměstnanců
700.00 Kč
401 až 500 zaměstnanců
600.00 Kč
500 a více zaměstnanců
500.00 Kč

Městské a obecní úřady I. stupně

(Cena bez DPH za jednu obec)

obec
5 000.00 Kč

Příspěvkové organizace

(Cena bez DPH za organizaci)

veřejná školská zařízení
1 500.00 Kč
veřejná zdravotnická zařízení
5 000.00 Kč
ostatní příspěvkové organizace
2 500.00 Kč

Další zřizované a řízené organizace

(Cena bez DPH za organizaci)

s.r.o. / a.s.
5 000.00 Kč

 

Komplexní služby zavedení GDPR

Ceny služeb zavedení GDRP pro příspěvkové organizace jsou platné v případě, že bude služba realizována včetně úřadu.

Navrhované služby:

 • Úvodní proškolení vedení měst a obcí, projektových týmů a vedoucích pracovníků
 • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016)
 • Vstupní analýzy
 • Rozdílové analýzy a návrhy řešení
 • Specifikace identifikovaných procesům
 • Navržení postupů řízení procesů zpracování osobních údajů
 • Integrace standardů ochrany osobních údajů do obecných pravidel bezpečnosti informací
 • Školení k navrženému systému zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

MěÚ, OÚ, obce I. stupně

Obec

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Za zaměstnance

2 500 Kč
1 900 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč
1 100 Kč
   900 Kč

Za subjekt

9 000 Kč

Za subjekt

  5 000 Kč
15 000 Kč
  9 000 Kč


 

Funkce pověřence po GDPR

Ceny služeb pověřence jsou platné v případě, že bude služba realizována včetně implementace GDPR do praxe úřadu od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Navrhované služby:

 • Outsourcing pozice Pověřence
 • Sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Komunikace se subjekty údajů
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Právní poradenství při úpravách procesů a postupů
 • Podpora při vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Podpora vedoucích pracovníků
 • Poradenství při komunikaci a dodavateli ICT

Ceny GDPR pro eshop níže

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Obce I. stupně

Obec

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Měsíčně

3 900 Kč
4 900 Kč
5 900 Kč
6 900 Kč
7 900 Kč
8 900 Kč

Měsíčně

900 Kč

Měsíčně

450 Kč
450 Kč
450 Kč


 

Funkce pověřence bez GDPR

Ceny služeb pověřence jsou platné v případě, že bude služba realizována bez implementace GDPR do praxe úřadu od společnosti CATANIA GROUP s.r.o

Navrhované služby:

 • Outsourcing pozice Pověřence
 • Sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Komunikace se subjekty údajů
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Právní poradenství při úpravách procesů a postupů
 • Podpora při vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Podpora vedoucích pracovníků
 • Poradenství při komunikaci a dodavateli ICT

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Obce I. stupně

Obec

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Měsíčně

  4 900 Kč
  5 900 Kč
  6 900 Kč
  7 900 Kč
  8 900 Kč
  9 900 Kč

Měsíčně

1 900 Kč

Měsíčně

1 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč


 

Popis procesů po GDPR

Ceny služeb zavedení za zpracování procesních map platí v případě, že bude služba realizována včetně Implementace GDPR do praxe úřadu od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.
 

Navrhované služby:

 • Rozdělení činností, které jsou pro obec klíčové, činnosti týkající se řízení a podpůrné činnosti;
 • Identifikace procesů, které se skládají z činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů;
 • Definice procesů, jež jsou nutné pro dosažení plánovaných výsledků;
 • Nalezení kritických míst v rámci jednotlivých procesů, která snižují výkonnost a nalezení příliš drahých procesů;
 • Definice vlastníků procesů a určení jejich odpovědnosti a pravomoci u všech těchto procesů;
 • Nastavení zlepšení odpovědnosti pracovníků za jednotlivé části procesů;
 • Provedení vymezení tzv. klíčových procesů podle vhodně stanoveného klíče;
 • Provedlení nastavení principů k systematickému měření způsobilosti a výkonnosti procesů v organizaci a analýze výsledků těchto měření pro účely objektivního rozhodování;
 • Nastavení systematické zaměření na klíčové faktory procesů, tj. adekvátní zdroje, metody a materiály;
 • Provedení definování jednoznačných rozhraní mezi procesy v obci;
 • Vytvoření procesní mapy

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce 

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Za zaměstnance

700 Kč
600 Kč
500 Kč
400 Kč
300 Kč
200 Kč

Za zaměstnance

500 Kč
900 Kč
900 Kč


 

Popis procesů bez GDPR

Ceny služeb za zpracování procesních map platí v případě, že bude služba realizována bez předchozí Implementace GDPR do praxe úřadu od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Navrhované služby:

 • Rozdělení činností, které jsou pro obec klíčové, činnosti týkající se řízení a podpůrné činnosti;
 • Identifikace procesů, které se skládají z činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů;
 • Definice procesů, jež jsou nutné pro dosažení plánovaných výsledků;
 • Nalezení kritických míst v rámci jednotlivých procesů, která snižují výkonnost a nalezení příliš drahých procesů;
 • Definice vlastníků procesů a určení jejich odpovědnosti a pravomoci u všech těchto procesů;
 • Nastavení zlepšení odpovědnosti pracovníků za jednotlivé části procesů;
 • Provedení vymezení tzv. klíčových procesů podle vhodně stanoveného klíče;
 • Provedlení nastavení principů k systematickému měření způsobilosti a výkonnosti procesů v organizaci a analýze výsledků těchto měření pro účely objektivního rozhodování;
 • Nastavení systematické zaměření na klíčové faktory procesů, tj. adekvátní zdroje, metody a materiály;
 • Provedení definování jednoznačných rozhraní mezi procesy v obci;
 • Vytvoření procesní mapy

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce 

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Za zaměstnance

1 000 Kč
   900 Kč
   800 Kč
   700 Kč
   600 Kč
   500 Kč

Za zaměstnance

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč


 

Aktualizace zavedených procesů

Ceny služeb za aktualizaci procesních map platí v případě, že bude služba realizována na základě předchozí zmapováního procesů od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Navrhované služby:

 • Systematická aktualizace v případě změny procesů v organizaci, poradenství

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce 

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Měsíčně

   600 Kč
   700 Kč
   800 Kč
   900 Kč
1 000 Kč
1 100 Kč

Měsíčně

500 Kč
700 Kč
700 Kč


 

Aktualizace zavedených procesů včetně licence software ATTIS

Ceny služeb za aktualizaci procesních map platí v případě, že bude služba realizována na základě předchozí zmapováního procesů od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Navrhované služby:

 • Systematická aktualizace v případě změny procesů v organizaci, poradenství, vedení procesů v software ATTIS, základní licenční měsíční poplatky.

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce 

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace

Měsíčně

1 500 Kč
1 600 Kč
1 700 Kč
1 800 Kč
1 900 Kč
2 000 Kč

Měsíčně

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč


 

Příklad nejvhodnější kombinace služeb - Pověřenec+procesy+ATTIS

Ceny služeb jsou platné v případě, že bude služba realizována včetně implementace GDPR a procesů do praxe úřadu od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Navrhované služby - cena dohodou:

 • Outsourcing pozice Pověřence
 • Sledování souladu vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Komunikace se subjekty údajů
 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Poradenství pro pracovníky, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Právní poradenství při úpravách procesů a postupů
 • Podpora při vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje
 • Podpora vedoucích pracovníků
 • Poradenství při komunikaci a dodavateli ICT
 • Aktualizace procesů včetně zavedení do software ATTIS a jeho licenci

MěÚ, ÚMČ, Magistrát, obce III. a II. stupně

do 100 zaměstnanců
101 až 200 zaměstnanců
201 až 300 zaměstnanců
301 až 400 zaměstnanců
401 až 500 zaměstnanců
nad 500 zaměstnanců

OÚ, MěÚ a obce I. stupně

obec

Příspěvkové organizace

veřejná školská zařízení
veřejná zdravotnická zařízení
ostatní příspěvkové organizace


 

Cestovné náklady

Paušálně 5x5 Kč x počet km z Prahy a zpět

Pokud byste chtěli vytvořit konkrétní nabídku, kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Měsíčně

4 900 Kč
5 900 Kč
6 900 Kč
7 900 Kč
8 900 Kč
9 900 Kč

Měsíčně

2 900 Kč

Měsíčně

1 900 Kč
1 900 Kč
1 900 Kč

 

 

 

CATANIA GROUP s.r.o.
Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
220 999 770
605 754 793