AKCELERÁTOR

managementu veřejné správy

Do textového pole níže prosíme vyplňte váš email a poté jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na nový řádek.