Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů - záznam z nainstalované kamery (2 As 140/2017 – 57), 20. 9. 2017

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí, podle kterého se dopustil přestupku tím, že zpracovával záznamy z kamerového systému bez souhlasu Subjektů údajů.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty