Vystavené výkresy s podpisy autorů nejsou v rozporu s GDPR

Ochrana osobních údajů se týká osobních údajů zpracovávaných za konkrétním účelem. Tato informace zazněla již ve dvou předchozích textech. Teď si navíc vysvětlíme, jak výklad pojmu Zpracování osobních údajů ovlivňuje takové záležitosti, jako je například vystavení obrázků nakreslených jejími žáky v prostorách školy.

Ano, osobní údaje je třeba chránit. Zvláště internet představuje pro osobní údaje až příliš velké riziko. Vždy ve však nezbytné při úvahách o ochraně dat využívat velký dar, který nám matka příroda nadělila - vlastní rozum.

Ve své praxi neustále narážíme na situace, kdy ochrana osobních údajů, resp. její praktické důsledky přesahují hranici zdravého rozumu. V takových případech si vždy říkáme, zda záměrem GDPR skutečně bylo až tak výrazné omezení práva na informace. Zpravidla přitom docházíme k názoru, že nikoliv.

“Rádoby bohulibá snaha o vyšší ochranu soukromí extenzivním výkladem pojmu (zpracování osobních údajů) se dostává do konfliktu s právem na svobodu slova a informace. Výrazná nepřiměřenost poškozuje obě práva – minimálně tím, že vyvolává odpor veřejnosti,” upozorňuje ve svém článku Mysterium pojmu ‚zpracování‘. Nepochopení GDPR přineslo absurdní obavy [Lidovky.cz] vedoucí oddělení konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů Ladislav Hejlík a dodává: “Podepsané výkresy dětí nejsou automatizovanou operací ani výstupem z evidence – tou je školní matrika. Žádným takovým projevům GDPR nebrání.”

Ano, zveřejnit v prostorách školy či školky výkresy dětí i s jejich podpisy není v rozporu s GDPR. A totéž platí i v mnoha dalších situacích (soutěže, sportovní akce apod.). Pokud někdo s takovým krokem nesouhlasí a žádá odstranění jména konkrétního dítěte, je samozřejmě vhodné tuto žádost akceptovat. Nicméně platí, že tam, kde zdravý selský rozum říká “ano”, není nutné dlouho přemýšlet.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty