Identifikace a vytvoření seznamu zpracovatelských smluv

K naplnění pravidel GDPR je třeba identifikovat všechny externí zpracovatele osobních údajů a vytvořit seznam zpracovatelských smluv. Postup popisuje tento návod.