Formulář žádosti subjektu údajů o výmaz údajů

Jedním z práv Subjektů údajů, které zavedlo GDPR, je právo požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Toto rozhodnutí musí Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce oznámit Správci údajů. A protože jde o poměrně zásadní zásah do zpracování údajů, doporučujeme jej provést písemnou formou. A právě k tomu slouží tento formulář.