Formulář žádosti subjektu údajů o informaci o zpracovávání osobních údajů

Jedním z práv Subjektů údajů, které zavedlo GDPR, je právo požádat o informaci, zda organizace zpracovává jeho osobní údaje. Tuto žádost musí Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce oznámit Správci údajů. Slouží k tomu tento formulář.