Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

E-linka je součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy
Chci zdarma na měsíc vyzkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

E-linka 9/2021

Z vašich dotazů - Exekuční příkaz uhrazen 2x; Jaký zavést poplatek za komunální odpad pro rok 2022?; Hromadný předpisný seznam nebo platební výměr? Tříletá vyměřovací lhůta při více splátkách poplatku; Správní poplatek a "generální pardon" ministrině financí; Jak má vypadat osobní daňový účet? Článek - 10 rad pro sestavení rozpočtu; Daňové příjmy obcí 2021 a 2022. Z judikatury - Soupis písemností obsažených ve vyhledávací části spisu; Rozhodnutí NSS

E-linka 8/2021

Z vašich dotazů: problematické poplatky z pobytu; platba provedená omylem?; právní subjektivita Městského úřadu pri návrhu na exekuci; bezdlužnost při insolvenci; stavění prekluzivní doby při exekuci. Článek: Městem a obcí přijaté a poskytnuté úvěry; Nový úvěr - doporučení postupu pro obec. Z judikatury - Stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek; výběr srovnatelného subjektu; Rozhodnutí NSS.

E-linka 7/2021

Z vašich dotazů - Pořadí dobrovolné úhrady poplatku; Úroky z posečkání; Nahlížení do daňového spisu starostou a tajemníkem; Pokuta za nesplnění povinnosti odhlásit psa; Doručování pomocí hybridní pošty. Z judikatury - Přihlášená pohledávka a smír; Rozhodnutí NSS

E-linka 6/2021

Z vašich dotazů - Polemika k prekluzivním lhůtám; Přihlašování pohledávek v insolvenci a zapodstatové pohledávky; Chráněný účet a trojnásobek životního minima. Článek - Obecná pravidla ukládání veřejných prostředků; Participativní rozpočet města. Z judikatury - Vyhláška obce - sporné vymezení veřejného prostranství.

E-linka 5/2021

Z vašich dotazů - stavění lhůty při provádění daňové exekuce srážkami ze mzdy; zastavení neoprávněné exekuce; lhůty podle §160 DŘ při exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; rozhodná data pro stanovení začátku a konce lhůt u prekluzivní lhůty; vyloučení pohledávky z důvodu ustanovení §170 IZ. Článek - střednědobý výhled rozpočtu měst a obcí; aktuální ekonomický vývoj z pohledu měst a obcí. Z judikatury - členění pohledávek.

E-linka 4/2021

Polemika - problematická novela zákona o místních poplatcích. Z vašich dotazů - prekluze a odpisy na osobním daňovém účtu; formální a materiální stránka exekučního titulu; přezkum hospodaření obce; námitka do rozhodnutí (exekučního příkazu). Článek - závěrečný účet měst a obcí 2020. Po osmi letech nemůže úřad vymáhat místní poplatek, který nevyměřil. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021. Z judikatury - soudní přezkum správních rozhodnutí.

E-linka 3/2021

Z Vašich dotazů: Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou; Pohledávka za majetkovou podstatou; Vznik pohledávky z titulu vyúčtování služeb spojených s bydlením; Půjčky zaměstnancům úřadu ze sociálního fondu; Zdanění poskytnutých dotačních podpor; Participativní rozpočet – hospodaření s prostředky; Poplatek na "hlavu" a nemovitost; Poplatek na "hlavu" a nemovitost a co zahrádka?; Osvobození ve vyhlášce na osobu a vlastnictví nemovitosti; Přihlášení nebo vyměření poplatku u dlužníka v insolvenci Článek: Sociální fond města v době pandemie. Z judikatury - Poplatková povinnost za zvláštní užívání parkoviště.

E-linka 2/2021

Z vašich dotazů: vracení přeplatku a šestiletá lhůta; jaká obálka v daňovém řízení?; úroky z pokut v dělené správě; přezkum hospodaření; vratitelný přeplatek v roce 2021; odpis nedoplatku pro nedobytnost; daňová kalkulačka. Polemika: zhodnocení přebytků nejen loňského roku; Polemika nad dělenou správou podle daňového řádu. Článek: rekordní hypoteční rok bank z pohledu měst. Z judikatury - vedení spisu.

E-linka 1/2021

Z vašich dotazů: příjemce rozhodnutí a doručování; prekluzivní lhůty u místního poplatku; exekuce na plat a prekluzivní lhůty; aktualizace rozpočtu; osvobození od správních poplatků. Článek: Polemika - hospodaření státního rozpočtu a rozpočtů měst a obcí za rok 2020. Z judikatury: příjemce rozhodnutí.

Chci AKCELERÁTOR užívat

Soukromý: Měsíční paušál E-Úřad

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

Vyberte variantu:
835 Kč690,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce II. typu
472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce I. typu
1 198 Kč990,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce III. typu
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Košík není nakonfigurován.

Soukromý: Měsíční paušál E-tajemník a starosta

E-Tajemník obsahuje na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. Služba je určena především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

472 Kč390,08 Kč bez DPH
Košík není nakonfigurován.