Dotační příležitosti

Při podpoře kontroly a řízení se stále více uplatňují sofistikované informační systémy a specializovaná softwarová řešení, které obsahují potřebná informace. Náklady na pořízení, implementaci, nastavení a správu těchto řešení pro váš úřad lze až z 85 procent uhradit formou dotací - konkrétně prostřednictvím výzvy č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Co můžete díky dotaci získat?

Podporu ze zmiňované výzvy lze využít nejen na pořízení informačního systému, a to jak pro váš úřad, tak také pro vaším městem zřizované organizace, ale také na úhradu nákladů na zpracování studie proveditelnosti, pořízení potřebného hardwaru, odborné konzultace a dozor při implementaci, výdaje  na  zpracování  zadávacích podmínek k  zakázkám  a  na  organizaci výběrových a zadávacích řízení a v neposlední řadě i na povinnou publicitu.

Personální management s veškerým komfortem

Každý pracovník úřadu či organizace má (lépe řečeno měl by mít) detailně stanovené povinnosti, kompetence a postupy. Většina organizací tyto informace stále zpracovává a sdílí v papírové formě a do značné míry tak dobrovolně komplikuje práci jejich manažerům (tajemníci, vedoucí odborů, odpovědní pracovníci). Přitom existuje efektivní softwarové řešení, které mnohé kontrolní a manažerské operace výrazně zjednoduší: informační systém ATTIS v kombinaci s Referenčním modelem řízení města.

Jednotlivé postupy, procesy, kompetence a vazby lze v systému samozřejmě upravit podle zažitých pravidel vašeho úřadu či konkrétní organizace. Vy i všichni ostatní manažeři tak získáte dokonalý přehled nejen o povinnostech a kompetencích konkrétních pracovníků, ale také o tom, jak si své závazky plní. Snadno tak můžete všechno zkontrolovat. A také případně upravit - pokud vyhodnotí současný stav jako nevyhovující. Jsme certifikovaným implementačním partnerem CIEM.

Automatická správa pohledávek

Vlastní a pronajímá vaše město bytové či nebytové prostory? Pak pravděpodobně někdo musí kontrolovat, že je všechno zaplacené tak, jak má být. A nebo také nemusí. I tuto záležitost může řešit stroj. Konkrétně specializovaný systém SP Nemesis (vlastní vývoj software). Jednoduše nastavitelné řešení, které ohlídá dodržování splatnosti a upozorní na potřebu úhrady - před i po splatnosti. Pověřeného pracovníka kontaktuje teprve v případě, že doba po splatnosti přesáhne stanovenou lhůtu. Mezitím ovšem několikrát dlužníka automaticky upozorní, a to přes SMS, e-mail i poštu.

Poradíme, pomůžeme, výkazy zpracujeme

Podmínkou získání dotace je kvalitně zpracovaná žádost. Jsme připraveni vámi určeným pracovníkům poradit a pomoci při nastavování konkrétních parametrů i přípravě potřebných podkladů. Stejně tak zajistíme administrativní a odbornou podporu při realizaci dotace - z hlediska řízení celého projektu i při vykazování jednotlivých aktivit.