VAROVÁNÍ: Nedělejte stejné chyby, které již někdo udělal! Poučte se z nich. Nenechte se vyhodit nebo zavřít!

Hlavní zákonné povinnosti obcí a měst

15.2.2022 PRAHA

Znáte rizika při svolávání zasedání zastupitelstva a zveřejňování informací? Nebo problematiku vyvěšování dokumentů na úřední desce?

Máme pro vás řešení 

Na semináři 15.2.2022 v Praze vám předáme hlavní zákonné povinnosti vztahující se k vaší práci především v oblasti zákona o obcích a souvisejících právních předpisů.

Co budeme mimo jiné probírat:

 • Přehled pravomocí orgánů obce.
 • Vzájemné vztahy mezi orgány obce.
 • Právní předpisy obce.
 • Zasedání zastupitelstva, schůze rady, záměry.
 • Rizika při svolávání zasedání zastupitelstva, zveřejňování informací.
 • Problematika vyvěšování na úřední desce.
 • Průběh zasedání, předkládání jednotlivých bodů, zápis, práva zastupitele a občanů
  schůze rady.
 • Tajné hlasování.
 • Práva zastupitelů vůči zaměstnancům obce.
 • Lhůty a termíny v zákoně o obcích.
 • Kdo schvaluje smlouvy, podmínky platnosti právních jednání.
 • Rozdíly mezi kompetencemi rady a zastupitelstva.
 • Záměry v praxi obce, problémové okruhy.
 • Náprava možných chyb.
 • Poskytování informací, práva občanů i zastupitelů na informace.
 • Povinné a dobrovolné informování.
 • Odpovědnost zastupitelů a úředníků.
 • Razítka, označování dokumentů, vlajky a další záležitosti každodenního chodu obce.
 • Dozor a kontrola nad působností územních samosprávných celků.

Školení je akreditováno MV:
prezenční: AK/PV-308/2020; AK/VE-207/2020

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:  sekretariat@catania.cz / 605 350 120

Komu je školení určeno a kde to bude 

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků.

Hlavní sál Úřadu Městské části Praha 18
Bechyňská 639, 19900 Praha 9

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, MPA pracuje ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 je tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa.

Seminář jsem velmi přivítal, protože na našem MÚ Hořice jsme už tehdy řešili přes cca 40 přestupků zejména funkcionářů obcí Hořicka. A to i v případě, kdy každý červen rozesílám (i když mi to zákon neukládá) do území starostům obcí upozornění, aby podali prohlášení o majetku včas a často odpovídám na jejich e-mailové a tel. dotazy. Mrzelo mě, že přesto bylo v území tolik přestupků. Bohužel mnoho starostů uvěřilo, že je u Ústavního soudu podána žaloba a zákon bude zrušen a není třeba nic vyplňovat.

Seminář měl hojnou účast a výborné ohlasy. Lektor JUDr. Šťastný vysvětlil složitou problematiku velmi srozumitelným způsobem. Už v průběhu semináře odpovídal na řadu dotazů starostů a místostarostů obcí. Absolvovali jsme výborné školení zaměřené na názorné vyplnění průběžného prohlášení ke střetu zájmů. Zazněly dobré tipy, na co si dát pozor a účastníci měli předem přehledná skripta, která si mohli doplňovat svými poznámkami.
Mgr. Michal KuchtaTajemník MěÚ Hořice

Uvidíme se 15.2. od 9:00 do 15:00, to je za:


Bonusy...

Každý nový účastník může získat ZDARMA:

 • audit pohledávek v ceně 1990 Kč. 

...a navíc

Pokud zjistíte, že tento webinář nebyl pro vás, vrátíme vám peníze bez jediné otázky.


Objednávkový formulář

Praha: Jsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte email, jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení osvědčení!

Objednávkový formulář

Praha: Nejsem úředník dle zákona č. 312/2002 sb.

POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte email, jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení certifikátu!