To nás těší aneb co o nás napsali II.

Firma CATANIA GROUP s.r.o. se dostala do povědomí zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18 kolem roku 2010, v rámci vzdělávání úředníků v oblasti problematiky daňového řádu a daňových pohledávek.

V roce 2012 jsme byli osloveni firmou s nabídkou poskytování služeb v oblasti tvorby vnitřního organizačního předpisu (směrnice) pro stanovení postupů v procesu vymáhání pohledávek. Protože v té době nebyli na Úřadu řádně nastaveny a popsány jednotlivé procesy, zaměstnanci mnohdy nevěděli v jakých lhůtách, jak a komu předávat informace a jednotlivé případy v oblasti pohledávek, neváhali jsme.

Firma při osobních návštěvách na Úřadu postupně zmapovala, v jakých oblastech vznikají pohledávky Městské části, kteří zaměstnanci se s nimi zabývají, jaká byla v dané době legislativa, podle které se jednotlivé typy pohledávek uplatňovali. Na základě této analýzy pak doporučila upravit proces tak, aby byl efektivnější. Veškeré konzultace a činnosti s jednotlivými odbory Úřadu byly předem domluveny tak, aby co nejméně zasahovaly do chodu odboru.

Na doporučení byl proces nastaven do konečné podoby a firma jej zpracovala ve formě vnitřního organizačního předpisu, který byl poté vydán tajemníkem Úřadu jako Směrnice pro vymáhání pohledávek.

Brzy po vydání směrnice se ukázalo, že to byl krok správným směrem, uplatňování pohledávek se zrychlilo, díky spolupráci s vybraným exekutorským úřadem došlo i ke zvýšení úspěšnosti vymožených případů.

Protože Úřad nemá v řadách svých zaměstnanců žádného právníka, veškerý právní servis zajišťuje externí advokátní kancelář, bylo jen dalším, logickým krokem uzavření smlouvy na poradenskou a konzultační činnost, spojenou s průběžným upozorňováním a zasíláním změn v oblasti uvedené problematiky a také pravidelnou aktualizací příslušného vnitřního předpisu.

Směrnice je tak stále živým dokumentem, který slouží příslušným zaměstnancům k usnadnění orientace v problematice a usnadnění práce s pohledávkami.  

Znalosti firmy v oblasti pohledávek, zejména daňových, jsou na velmi vysoké úrovni, její lektoři jsou profesionálové na svém místě. Vždy rádi, ochotně a kvalifikovaně odpoví na dotazy, není problém se na ně kdykoli obrátit.  

V letech 2013 – 2014, kdy se firma podílela na projektu městské části, financovaného ze zdrojů Evropské Unie, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změny procesů a postupů v Úřadu Městské části Praha 18“, byly postupně zmapovány, upraveny a popsány veškeré procesy činností, kterými se Úřad zabývá.

Bc. Lucie Kubíčková, MPA
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
ÚMČ Praha 18 – Letňany