Informace o službě T-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby určené především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informace
  T-linka slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  T-linka funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.

T-linka je součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy
Chci zdarma na měsíc zkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

T-linka 11/2021

Z vašich dotazů: Pomocník na přechodu u školy; Datum účinnost Jednacího řádu, účinnost usnesení. Výzvy pro města a obce. Metodiky a informace. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Rozsudky NSSS; Pokud zůstává zaměstnanec během přestávky zaměstnavateli k dispozici, náleží mu za tento čas odměna.

T-linka 10/2021

Z vašich dotazů: Inzerce v obecním zpravodaji, plakátovací plochy města a volby; Náhradní zasedání zastupitelstva; Jak řešit nahlížení do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků. 2,1 mld Kč v rámci podpory rozvoje regionů. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2021. Metodiky a informace. Aktuality z legislativy. Z…

T-linka 9/2021

Z vašich dotazů: Odměna či příspěvek oddávajícím při svatebním obřadu; Tajemník jako politicky exponovaná osoba; Pozastavení usnesení Rady starostou. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021. Metodiky a informace. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Úhrada…

T-linka 8/2021

Z vašich dotazů: Smlouva s jinou obcí, osvobození od poplatku; Chybné odsouhlasením zápisu z předchozího jednání zastupitelstva; Je tajemník ORP politicky exponovaná osoba? Metodiky a informace MV a MF. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Rozhodnutí NSS.

T-linka 7/2021

Z vašich dotazů: Dar poskytnutý starostou nebo radou, lze opakovaně dávat 20 000?; Pokles členů Rady města pod 5 členů; Dary obcím. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021. Metodiky a informace MV a MF. Aktuality z legislativy. Z judikatury: Rozhodnutí NSS.

T-linka 6/2021

Jak řešit prodej pozemku, který teprve vznikne oddělením nebo je jen v geometrickém plánu? Co napsat do záměru a jak pozemek definovat?. Z vašich dotazů: Změna trvalého pobytu zastupitele; Nahlížení do zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021. MMR schválilo dotace…

T-linka 5/2021

Z vašich dotazů: Objemnost zveřejněných informací podle zák. č. 106/1999 a možnost neuveřejňovat; Kompetence starosty k objednávce. Informace k centralizovaným veřejným zakázkám. Konec byrokratického pekla? Nový stavební zákon je šancí pro všechny občany. Ombudsman ukončil šetření dvou kauz z oblasti stavebního práva ve Středočeském kraji. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů…

T-linka 4/2021

Z vašich dotazů: Podepisování zápisu ze zasedání zastupitelstva; Poskytování informací - komise. Příjmy obcí poklesnou výrazně méně, než se čekalo. Chytrá města 2021. Platební brána pro veřejnou správu. Pracovní doba starosty a místostarosty obce. Střet zájmů: Úřady ruší nezákonná rozhodnutí o pokutách. Úřady nemohou doručovat dopisy na adresy, které si určí bez souhlasu…

T-linka 3/2021

Z Vašich dotazů: Námitky proti zápisu ze zasedání; Povinnost poskytnout kopie článků zaslaných obci, poskytnutí informací předaných třetí osobou; Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údaje o práva údajů podle nařízení GDPR. Pomoc podnikatelským subjektům ze strany měst a obcí. Aktuality z legislativy. Metodiky MV ČR. Z…

T-linka 2/2021

Z vašich dotazů: Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva; Razítka města a úřadu; Částečné odmítnutí; Videozáznam u externí firmy; Zpoplatnění anonymizace. Aktuality z legislativy. Metodiky a doporučení MF. Z judikatury: Odpovědnost obce za škodu.

T-linka 1/2021

Z vašich dotazů: Zkrácení úředních hodin podle usnesení vlády. Z vašich dotazů: Výše odměn radních. Aktuality z legislativy. Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022. Metodické pokyny MV. Z judikatury: Odpovědnost zadavatele veřejné zakázky.

Chci AKCELERÁTOR užívat

Soukromý: Měsíční paušál E-Úřad

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

Vyberte variantu:
835 Kč690,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce II. typu
472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce I. typu
1 198 Kč990,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad - pro obce III. typu
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Měsíční paušál E-Úřad
od 472 Kč390,08 Kč bez DPH
Košík není nakonfigurován.

Soukromý: Měsíční paušál E-tajemník a starosta

E-Tajemník obsahuje na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. Služba je určena především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

472 Kč390,08 Kč bez DPH
Košík není nakonfigurován.