Ve spolupráci STMOÚ ČR a CATANIA GROUP s.r.o. vás zveme na webinář

Střet zájmů v praxi obcí a měst

Oblast střet zájmů nezahrnuje jen pravidelné odeslání oznámení v červnu. Střet zájmů také není upraven jen jedním předpisem, problematika střetu zájmů je i v zákoně o obcích, zákoně o střetu zájmů, zákoně o úřednících územních samosprávných celků a v etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

Na webináři s vámi 6.května 2021 probereme hlavní povinnosti tajemníků a úřadů v oblasti střetu zájmů,  jak se vyhnout chybám při evidenci veřejných funkcionářů i při podání oznámení. Přímo na školení také lektor ukáže, jak vyplnit konkrétní formulář přímo v Centrálním registru oznámení a upozorní na problémové okruhy a časté chyby. Lektor také inicioval pozměňovací návrh k novele zákona o střetu zájmů k nápravě nedostatků v § 14a a vyjasnění přenesené působnosti, budete mít proto odborné i aktuální informace.

Co budeme na webináři také probírat:

  • Typy oznámení podle zákona o střetu zájmů (oznámení o osobním zájmu, oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích)
  • Musíte přiznat vinný sklípek i kozí chlívek? A co zapomenuté akcie z kuponové privatizace, jiné příjmy, dohody, účast ve firmách nebo společné jmění manželů?
  • Na co si dát největší pozor (co ministerstvo kontroluje automaticky a co naopak zkontrolovat nejde)
  • Jak vyplnit jen to nejnutnější? Strategie "VLK A KOZA"

     

  • Povinnosti podpůrných (zapisujících) orgánů, zápis, lhůty, povinnost předání informací.

  • Jak funguje tlačítko pro udávání v Centrálním registru oznámení (bonzovací tlačítko) a jaké má následky?
  • Aktuální stav zákona o střetu zájmů a chytaná novelizace a co to pro nás znamená.

Školení je akreditováno MV:
prezenční: AK/PV-268/2021; AK/VE-153/2021
webinář: AK/PV-267/2021; AK/VE-152/2021

Harmonogram

Webinář:
9:00 - 12:00 - první část
12:00 - 12:45 - přestávka
12:45 - 14:30 - druhá část

Večerní neformální program:
18:00 - ??? - odborná diskuse a konzultace nad sklenkou reklamního předmětu a degustace s vinařem

Lektor 

JUDr. Jan Šťastný, MPA se již 19 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde působil ve státní správě na ministerstvech financí a vnitra, také v samosprávě a má zkušenosti s vedením obcí, včetně komplikované správy obce na základě jmenování správcem obce podle zákona o obcích. Nyní je na pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, pro úředníky i volené funkcionáře především v oblastech střetu zájmů, GDPR, zákona o obcích, chyby při výkonu veřejné správy, nakládání s majetkem obcí.

Komu je webinář určen a jak to bude probíhat

Tajemníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávních celků, starostům, místostarostům, radním a osobám mající na starosti zápisy funkcionářů do registru. Webinářová forma bude probíhat úplně stejně, jako při klasickém prezenčním školení. Lektor s vámi bude naživo probírat danou problematiku, budete moci pokládat otázky či diskutovat v chatu. Pro živé vysílání využíváme celosvětově odzkoušený program ZOOM. Není třeba žádné instalace. Před zahájením webináře vám zašleme emailem pozvánku, přes kterou se rovnou přihlásíte.


Cena : 1490 Kč

Součástí je i reklamní předmět (bílé víno) a online degustace s vinařem Michalem Mikulenčákem odpoledne po ukončení webináře. Prosíme tedy o sdělení vaší vybrané Zásilkovny ve formuláři níže. Tento typ dárku bohužel nemůžeme zasílat na úřad 🙂

Uzávěrka přihlášek s vínem prodloužena: 3.5. 12:00

Uzávěrka přihlášek: 5.5. 16:00


POZOR: do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení pozice na řadového a vedoucího úředníka pro připravení osvědčení!