Spamová žádost o informace od veterinářky

Kolegyně a kolegové,

asi vám taky dorazila žádost o informace od té psychicky nestandardní spamerky veterinářky Timové, která po různých nesmyslech, které jsme jen založili,  bohužel objevila stošestku (Pokud vám ještě nedorazilo, jistě brzy napíše, nebojte).

U nás v kraji jsme řešili jak na to, já byl původně pro verzi odmítnout z toho asi 18 bodů pro dotaz na názor dle § 2 odst. 4 a zbytek buď odpovědět „ano“ nebo u nich  drobně zpoplatnit vyhledávání (protože se také ptá, zda jsme ty věci měli v evidenci, a to musíme prohledat )a to nebude chtít třiceti městům v kraji platit, no a pak odložit, nepěkné, ale funkční, už jsme to takto párkrát vyzkoušeli.

Pak  jsem byl spíš pro to to odmítnout, protože to je jasné zneužití informačního zákona – pošlu dopis s přílohami a pak se na to samé ptám… co to je jiného než zneužití práva?

Ale nakonec jsme se zde s kolegy dohodli na následujícím. Odložíme to, že to není v naší působnosti. Není to zcela stoprocentně košer, ale na druhou stranu opravdu není v naší působnosti, posílá nám sama něco po, čem nám nic není. A kdyby náhodou dala stížnost, tak se s tím předpokládám kraj/magistrát taky nebude chtít moc vrtat a i kdyby, tak pak to odmítneme pro zneužití práva na informace. Níže vzor pro vás, jen pozor, je na to 7 dnů.

(A kdyby někdo váhal nad její výzvou, že máme dávat ta trestní oznámení, tak § 8 TrŘ se vztahuje na státní orgány a ne na nás.) Přemýšlím ale, že dám oznámení a ní na § 356 TrZ (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob), protože těch antisemitských keců tam je už hodně. Byla by to cesta jak se jí zbavit.

Pokud ještě nevyužíváte naší aplikaci Generátor 106 https://spmo.cz/generator-106, doporučuji.

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt, Městský úřad …… obdržel dne ….. 08. 2021 Vaši žádost o informace zaslanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále též InfZ), v níž žádáte o poskytnutí informací k celkem 34 dotazům.

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Předmět dotazu není v působnosti našeho města ani úřadu, nevztahuje se na něj tedy povinnost poskytnout informace. Z tohoto důvodu povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o poskytnutí informací

o d k l á d á

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u povinného subjektu – Městský úřad ….. do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad …….. kraje.