Rating ekonomické kondice měst a obcí

Informace o službě

Problematika

Máte zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele? Pak si to nenechávejte pro sebe a je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim občanům, že je vaše obec v dobré finanční kondici, nebo že se musí něco změnit.

Řešení

Dobré PR je cesta k úspěchu. K tomu ale budete potřebovat věrohodné informace, které vám můžeme ihned poskytnout. Na základě našeho "Ratingu ekonomické kondice měst a obcí" vám odborně a nezaujatě zpracujeme přehlednou ratingovou zprávu.

Jak to bude probíhat?

Při hodnocení vycházíme z rozpočtových a účetních ukazatelů za uplynulých pět let a výsledky porovnáváme s ostatními obcemi stejné velikosti. Výsledkem je přehledná ratingová zpráva včetně vypočítaných ukazatelů, přehledných grafů, srozumitelných komentářů a samozřejmě i doporučení, která vzejdou z jednotlivých bodových hodnocení.

Co získáte?

K dispozici tak dostanete přehledný dokument, který můžete prezentovat na předvolebních setkáních, nechat jej otisknout do místních novin, případně zveřejnit na webových stránkách obce nebo města. Vystavíme vám také certifikát o provedeném ratingu.

Garant projektu

Garant projektu Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.

Rating ekonomické kondice měst a obcí

  • /
  • Eshop
  • /
  • Služby
  • /
  • Rating ekonomické kondice měst a obcí

Na základě našeho Ratingu ekonomické kondice měst a obcí vám nezaujatě zpracujeme odborný rating vašeho města či obce.

12 088 Kč9 990,08 Kč bez DPH