Služby

Pověřenec

Směrnice

Audit

Protože nejsme teoretici, ale praktici, nebudeme vám nabízet žádné zázračné a rychlé řešení v krabici se nápisem „GDPR - OK“. Přestože GDPR chápeme jako nutné zlo pro všechny, tak se jej snažíme využít pozitivně jako příležitost udělat si pořádek v ochraně osobních údajů.

Vypracování auditu s certifikátem:
Pracnost auditu je obvykle několik dnů podle velikosti vašeho úřadu či příspěvkové organizave. Tato doba zahrnuje návštěvu na místě i sepsání auditní zprávy v rozsahu cca 5-10 stran. Součástí auditní zprávy je návrh technicko-organizačních opatření, která byste měli implementovat pro dosažení bezpečného zpracování osobních údajů.

Simulace kontroly dozorového úřadu:
Nenechte se zaskočit. Nečekejte až přijde kontrola. Naši odborníci vám provedou kotrolu identickou jako u dozorového úřadu s výstupní zprávou pro odstranění nedostatků.

Test aktuálnosti GDPR:
Pravidelné testování a posuzování účinnosti technických a organizačních
opatření – např. prověřování zabezpečení IT systémů, penetrační testování, simulace bezpečnostního incidentu, bezpečnostní audit ze strany externí společností je jeden z bezpečnostních opatření, které musí správce údajů zabezpečit. To vám nabízí

Provedeni DPIA na úřadech a příspěvkových organizacích:
předpokládá v některých případech vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Takové posouzení je nutné v případech, kdy zpracování
osobních údajů má za následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu, účelům zpracování a využitím nových technologií.

Jedná se například o činnosti správce který:
1. provádí ohodnocení nebo hodnocení bonity fyzických osob, včetně profilování a předpovědi,
2. provádí automatické rozhodování s právním nebo obdobným významným účinkem,
3. provádí systematické monitorování, včetně monitorování veřejně přístupných prostor,
4. provádí zpracování citlivých údajů,
5. provádí zpracování velkého rozsahu,
6. provádí kombinace nebo propojování dat různých zpracování,
7. provádí zpracování údajů týkající se zranitelných subjektů údajů,
8. dochází k inovativnímu využití nebo aplikaci technologických nebo organizačních řešení
9. provádí zpracování s obtížně uplatnitelnými právy subjektů údajů - pro procesy prováděné ve veřejné oblasti, jimž se nemohou vyhnout, nebo zpracování, které má za cíl povolit, změnit nebo odmítnout přístup subjektů údajů k službě nebo uzavření smlouvy
Prověříme a zajistíme DPIA pro vaše kamerové systémy, profesionálně i s certifikátem.