Software pro správu místních poplatků a pohledávek

Máme pro vás software, který bude řešit

 • osobní daňové účty jednotlivých daňových subjektů
 • aktualizaci  předpisů a úhrad
 • automatizované přechody nedoplatků nezletilých poplatníků na zákonné zástupce
 • pomocný daňový spis s možností zapisování událostí
 • propojení se stávajícími softwarem včetně spisové služby
 • generování různých výstupů včetně přehledových a manažerských
 • napojení na rejstříky, databáze a evidence
 • sloučení více daňových účtů do jednoho vymáhacího s novým VS
 • automatické generování tiskopisů od upozornění na daňový nedoplatek, platební výměr až po exekuční příkazy apod.
 • tisky tiskopisů, obálek a složenek
 • tvoření úkolovníku a hlídání lhůt (insolvenční, prekluzivní, nabytí právní moci a vykonatelnosti, vlastních úkolů apod.)
 • různá přístupová práva včetně evidence zaznamenání změn

Pokud máte zájem o nabízený software, kontaktujte nás