Směrnice pro řízení pohledávek

Proč potřebujete směrnice?

Směrnice lze obecně popsat jako jednotlivá pravidla, povinnosti a odpovědnosti, které jsou vlastní nějaké činnosti. Jedná se o souhrn detailnějších postupů, které jsou aplikovány na konkrétní situace, jež v daném úřadu nastanou. Řeší, který zaměstnanec zodpovídá za tu kterou situaci a jak má v daném případě postupovat. Směrnice by měla odpovědět na pět základních otázek: CO, KDO, KDY, JAK a PROČ.

KDO?

Směrnice se vždy musí sepsat tak, aby konkrétní lidé zodpovídali za konkrétní činnosti. Nebude tak docházet k situacím, že se jednotliví úředníci dohadují, kdo má co udělat.

CO?

Co se má stát. Tedy popis toho co má konkrétní osoba v dané situaci udělat. Zde by směrnice měla odkazovat na různé vzory a tiskopisy, které se v rámci procesu použijí.

KDY?

Časová osa - pokud chceme po lidech odpovědnost, musíte jim nastavit také termíny.

JAK?

Správná směrnice by měla také odpovědět na otázku “Jak to mám provést?” Nastavíme spolu s vámi správné proces (postupy) tak, aby úřad dělal správné věci správně!

PROČ?

Směrnice by měla také vysvětlit proč se daná věc dělá tak, jak se dělá. Měla by být tak říkajíc “kuchařkou” pro všechny úředníky, kterých se ty které záležitosti týkají. Značný význam má rovněž pro nově nastupující pracovníky, kterým jasně ukazuje způsob, jak konkrétní situaci řešit a jak se zachovat. Účelem směrnice je především zjednodušit pracovní postupy pro lepší orientaci zaměstnanců.

Služba \'Směrnice pro řízení pohledávek\' zahrnuje:

  • analýza stávajícího stavu;
  • konzultace;
  • návrh řešení;
  • závěrečná konzultace o možných změnách s vedoucími Odborů a vedením Obce/Města;
  • sepsání Směrnice včetně příloh jejich případné úpravy.

Pro zajištění souladu směrnic s aktuální legislativou nabízíme doplňkovou službu Revize a aktualizace směrnic.

Služba \'Revize a aktualizace směrnic\' zahrnuje:

  • aktualizace směrnice v souladu s novelizacemi relevantních právních předpisů;
  • informace o dopadech legislativních změn na konkrétní činnosti úřadu;
  • aktualizace vzorových a prováděcích dokumentů.

Poptávkový formulář

Pokud máte zájem o ceník směrnic (vytvoření, roční aktualizace), zadejte prosím vaši e-mailovou adresu.