Referenční model řízení města

Dokonalý přehled o procesech a postupech v rámci úřadu a dalších institucí

Poradenství, podpora, servis

Předdefinované vzorové postupy a pravidla

Referenční model řízení města je unikátní svým zaměřením na specifické procesy využívané v rámci městských a obecních úřadů, potažmo jednotlivých odborů. Bezplatná implementace zpřístupní flexibilní provázaný provozní model řízení, který výrazně sníží administrativní náročnost a přitom usnadní kontrolu i řízení.

Na podporu efektivního řízení procesů obsahuje Referenční model tři základní prvky:

  • Organizace procesů: Každý pracovník přesně ví, co má udělat a jak k očekávanému výsledku dospět.
  • Ukazatele a metriky: Vždy je jasné, jak procesy měřit a hodnotit.
  • Kompetence: Dokonalý přehled o tom, kdo za co odpovídá a jaké by měl mít znalosti a dovednosti.
Vrcholový procesní model úřadu

Výkonný manažerský nástroj

Referenční model řízení města dle standardu CIMAF vyvinul Český institut efektivního managementu ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst a kooperujícími městskými úřady, a to v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 2014-2020 Ministerstva vnitra ČR. 

Model je navíc průběžně optimalizován dle požadavků a pravidel mnoha standardů a metod řízení kvality (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, PRINCE 2, EFQM, CAF, MA 21 nebo CSR). Tím je garantován soulad se standardy, které úřady i další organizace využívají na podporu kvality svých služeb.

Model řídících procesů úřadu

Základem jsou kvalita a efektivita služeb

Standard CIMAF (Common Integrated Management and Assessment Framework) odpovídá požadavkům sebehodnotícího systému CAF i normy ISO 9001 v aktuálním znění. Navíc tvůrci doplnili také požadavky standardu MA21 (Místní agenda 21) a zakomponovali i potřeby strategického řízení měst a obcí. Součástí Referenčního modelu je rovněž zjednodušená metodika řízení projektů dle Prince 2.

Procesní diagram - strategické plánování

Řešení životních situací občanů

Integrované modely životních situací občanovi poskytují on-line průvodce všemi náležitostmi včetně stažení příslušných formulářů. Současně jsou navázány jako vstupy na příslušné procesy uvnitř úřadu. Referenční model tak občanům umožňuje z jednoho místa snadno přistupovat ke službám úřadu, které aktuálně potřebuje. Díky intuitivnímu ovládání občan snadno nalezne podrobnosti o konkrétní službě poskytované úřadem. Případně jej systém přesměruje na internetové stránky dalších institucí. Vše závisí pouze na nastavení.

Procesní diagram - řízení lidských zdrojů

Benefity pro vedení úřadu

  • Menší administrativní zátěž.
  • Detailní přehled o fungováním úřadu.
  • Snadno měřitelný výkon jednotlivých agend.
  • Strategická mapa a jednoduchá kontrola naplňování cílů podle stanovených ukazatelů.
  • Soulad se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 2014-2020
  • Podpora Ministerstva vnitra ČR.
  • Sdílení nejlepší praxe s ostatními úřady.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o naše služby? Napište nám...

[wpforms id="1262"]
Momentálně nejsou k dispozici žádné novinky.