Pojišťovací služby

Pro obce, města, městské části, kraje, organizační složky územních samosprávních celků a společnosti a příspěvkové organizace vlastněné a zřizované územně samosprávními celky (municipality) zajišťujeme komplexní servis v oblasti pojištění, který zahrnuje:

 • poradenství při:
  • hodnocení rizik;
  • stanovování pojistných částek;
  • výběru vhodných typů pojištění;
  • sestavování pojištění;
  • uzavírání pojistných smluv;
 • správu pojistných smluv vč. jejich aktualizace;
 • součinnost při likvidaci pojistných událostí;
 • komunikaci s pojišťovnami.

Kromě výše zmiňovaných služeb nabízíme také nezávislý audit pojištění, který - bez dalších návazných aktivit - odborně posoudí rizika, míru jejich pokrytí a případně doporučí nápravná opatření. Stejně, jako u jiných typů auditů, i v tomto případě jde o nezávislou službu, jejímž cílem je zhodnotit míru zajištění obecního majetku a odpovědnosti.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o naše služby? Napište nám...