Dotační poradenství a management

Pro zájemce o dotační podporu zajišťujeme komplexní servis po celou dobu přípravy a realizace projektu.

Radíme a pomáháme (samozřejmě za aktivní součinnosti vlastníka projektu) při identifikování konkrétních potřeb klienta, formulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytneme potřebnou podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, jež zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu. A spolupracovat samozřejmě budeme také při vykazování projektových aktivit a při kontrole čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Dotační poradenství

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Dotační management

Formou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se na něco zeptat? Máte zájem o naše služby? Napište nám...