AKCELERÁTOR

managementu veřejné správy

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

Co to je Akcelerátor - pomocník pro ÚSC

Územně samosprávný celek musí fungovat efektivně. ÚSC potřebuje také flexibilitu, aby mohl fungovat rychleji, kvalitněji a přitom levněji. Nezbytným základem efektivního a flexibilního fungování je využití Akcelerátoru managementu veřejné správy. Teprve jeho zavedením a každodenním používáním se mohou zlepšit služby občanům i možnosti města prosazovat svůj program.

Nabízíme vám platformu, která zahrnuje jak odborný základ pro práci na úřadě, tak aplikace zrychlující práci, kalkulátory na výpočty lhůt, nástroje vyhodnocující jaké kompetence má rada a jaké zastupitelstvo nebo starosta, kdy je nutné splnit některé úkony. Akcelerátor managementu veřejné správy je nejen poradenství pro tajemníky, vedoucí odborů, pracovníky jednotlivých odborů, pověřence nebo ekonomické odbory ale i mnohem více.  Akcelerátor managementu veřejné správy pomáhá ve všech oblastech chodu územně samosprávného celku. Při jejím užívání má každý úředník, tajemník, starosta, zastupitel nebo radní k dispozici servis co, kdy a jak řešit. 

Přihlášení

Akcelerátor - intuitivní řešení 

Nabízíme unikátní a na českém trhu jedinečnou aplikaci AKCELERÁTOR MANAGEMENTU VEŘEJNÉ SPRÁVY, která vám odpoví na otázky, vytvoří vzory, metodicky povede, vypočítává a vyhotovuje tiskopisy. Práce s aplikací je rychlá a snadná. O Smart City a E-governmentu se často jen mluví, nicméně většina projektů vyžaduje statisícové náklady, tedy zdroje, které menší města nemají, a jejich užitek je někdy spíše sporný. Akcelerátor managementu veřejné správy vzešel naopak z praxe, díky dlouhodobé spolupráci našich odborníků s městskými úřady, vedoucími úředníky a tajemníky. Díky tomu víme, které činnosti je nutné podpořit funkčními nástroji.

Akcelerátor - reference v praxi

"Akcelerátor managementu veřejné správy využíváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni. Již v minulosti jsme využívali infolinky od Služby pro města a obce CATANIA GROUP s r.o. a školení jejich lektorů. Online nástroj Akcelerátor managementu veřejné správy ovšem není jen poradenství, ale jde mnohem dál v komplexnosti pomoci úřadům. Velmi výrazně ulehčuje chod městského úřadu, pomáhá nám jako poradna, zdroj dokumentů a vzorů, ale i díky sadě unikátních online nástrojů pro řešení chod úřadu, jako jsou výpočty lhůt, online platforma pro vyřizování všech úkonů poskytování informací podle informačního zákona. Domnívám se, že v této podobě jde o unikátní nástroje, které ani nikdo jiný nenabízí, nebo o něčem podobném nevíme. Jde tak o opravdu průkopnický projekt, jak lze zautomatizovat chod veřejné správy a jak pro činnosti úředníků je možné používat online nástroje."
Mgr. Jiří FialaTajemník MěÚ Humpolec

Akcelerátor - v médiích

Jak zrychlit a automatizovat chod úřadu při vyřizování žádostí podle informačního zákona (součást platformy Akcelerátor managementu veřejné správy)

Moderní obec č. 8/2021, str. 50-51.

Úřady obcí je možné zrychlit chytrým řešením

Innovation č. 10/2021, str. 25.

"Snažím se jít příkladem a neházet úkoly na ostatní."

Manažeři se lvíčkem, str. 46-51.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jan Šťastný I Městský úřad Dobruška

Článek a video webu manazerroku.cz


3. místo v kategorii měst - JUDr. Jan Šťastný, MPA s Generátorem 106

Osobnost eGovernmentu 2022


Akcelerátor - Soutěže

Chytrá města 2021:
Návrh od Města Humpolec

Chytrá města 2021:
Certifikát kvality

Chytrá města 2021:
Vyhodnocení SmartCity

The Best 2022:
Výpočty a lhůty


Akcelerátor - garant projektu

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek. Věnuje se také publikační a metodické činnosti. Je manažerem projektu Služby pro města a obce a garantem platformy Akcelerátor managementu veřejné správy.

Pozdrav z CATANIA GROUP s.r.o.

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Prezentace CATANIA GROUP s.r.o. ze dne 24.5.2022

Setkání Tajemníků 2022


Akcelerátor - přehled funkcí a kdo je využije


Starosta, místostarosta, zastupitelstvo, rada

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na obci
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, řády, procesy apod.)

Tajemník

- tabulku kompetencí rady a zastupitelstva
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na úřadu
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- metodiky řízení úřadu
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- kalendář ÚSC
- profesní poradenství
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Vedoucí odboru

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- správa všech žádostí 106 na odboru
- vzory a metodiky
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Odpovídající za 106ku

- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- návod postupu při vyřizování 106
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- metodika používání generátoru 106

Ekonomický odbor

- aplikace pro univerzální výpočty data konce lhůt
- kalkulačka poplatků za komunální odpad
- aplikace pro lhůty platebního výměru
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- generátor odpovědí podle zákona 106/1999 Sb.
- aplikace pro lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- kalendář ÚSC
- metodiky řízení odboru
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Úředník

- lhůty a termíny podle zákona o obcích
- aplikace pro prekluzivní lhůty
- univerzální výpočty data konce lhůt
- výzvy pro města a obce
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- kalendář ÚSC
- možnost zvýhodněného studia MPA, LL.M.
- zvýhodněná akreditovaná školení

Pověřenec

- univerzální výpočty data konce lhůt
- lhůty podle zákona 106/1999 Sb.
- generátor odpovědí podle zák. 106/1999 Sb.
- vzory a metodiky
- otázky a odpovědi
- judikatury, legislativu
- profesní poradenství
- zvýhodněná akreditovaná školení
- zvýhodněné služby (metodiky, směrnice, procesy apod.)

Každý

Bonusy za služby - Systematické akreditované vzdělávání, metodika, směrnice a další odborné služby. Na to vše při užívání AKCELERÁTORU získáte zajímavé bonusy.

Generátor 106

Intuitivní aplikace, která vám bez námahy a ztraceného času vytvoří hotovou odpověď pro všechny dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.

Generátor 106

T-linka

V této sekci naleznete na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a to vše přehledně. T-linka je určena především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

T-linka

E-linka

Tato část je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.

E-linka

P-linka

P-linka se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů. Průběžně sledujeme dění v této oblasti a informujeme vás o všech novinkách a trendech včetně jejich dopadu na vaše aktivity. Naleznete zde například odpovědi na často kladené otázky a vzorové dokumenty. P-linka je vhodná pro všechny správce osobních údajů, ale také ostatní pracovníky, kteří s osobními údaji pracují. 

P-linka

S-linka

Tato část je určena pro samosprávu a informujeme v ní především o územním plánování ÚSC a dotacích.

Generátor lhůt

Tato chytrá aplikace vám rychle a přesně vypočítá některé zákonné lhůty, které denně řešíte.

Generátor lhůt

Výpočty a tabulky

Chytré aplikace, které vám umožní jednoduše a rychle vypočítat různé hodnoty a lhůty, vysvětlit správné procesní postupy nebo upozornit na zákonné povinnosti. V roce 2022 jsme získali s tímto projektem 2. místo v celostátní soutěži E-government v kategorii projekty obcí.

Výpočty

Připravujeme

Malý rating pohledávek - Obcemi hojně vyhledávaná služba. Díky dlouholeté praxi a z nasbíraných zkušeností jsme vytvořili vlastní sofistikovaný (ale pro vás jednoduchý) postup, který vám napoví, co je v rámci procesu pohledávek na obci v pořádku a kde je třeba něco změnit.
Ekonomické poradenství obcí a měst - Soubor metodik, které vám nejen zhodnotí v jaké je obec finanční kondici, vystaví vám certifikát a ratingovou zprávu, ale i poskytne potřebnou součinnost při následném poradenství.

Akcelerátor - podklady, které se vám hodíAkcelerátor - chci vyzkoušet na měsíc zdarma

Za měsíční předplatné  Akcelerátoru při prvotní objednávce má zájemce o tuto službu nárok ji využít na měsíc zdarma. V této měsíční době zdarma bude domluven s objednatelem termín pro zaškolení práce s tímto produktem, a to on-line. Proto by bylo dobré na e-mail nedved@catania.cz vypsat e-mailové adresy všech osob (vedoucí odborů/odd. a zastupitelé, tajemník, pracovníci), které se s programem budou seznamovat. Je možné zaslat i termín pro zaškolení na některý pátek v tom měsíci zdarma. Čas pro zaškolení by byl od 9:00 do 10:00 hod. Každý následující měsíc pak bude vystavován daňový doklad na příslušnou částku dle typu obce.

Pokud v průběhu měsíce zdarma nebude písemné oznámení o ukončení předplatného na e-mail vesela@catania.cz nebo nedved@catania.cz, bude se mít za to, že došlo k závazné objednávce a faktura se bude generovat automaticky pro následující období s částkou dle typu obce. Po vyčerpání měsíce zdarma daného města či obce, již nebude moct znovu tuto službu využít. Je možné pak domluvit termín na seznámení se s programem a poté provést závaznou objednávku.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k Akcelerátoru. Pro nejefektivnější využití doporučujeme přidat starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Akce je určena pro města a obce ČR.

Naleznete nás i na: