Referenční model řízení města

Referenční model řízení městského úřadu propojuje strategické koncepty a metodiky reformy veřejné správy s nejlepší praxí pokročilých městských úřadů a poskytuje komplexní řešení systému řízení úřadu. Model reflektuje všechny oblasti strategických cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy, integruje metodiky strategického řízení veřejné správy, naplňuje rovněž požadavky řady systémů řízení kvality (např. CAF, ISO 9001, ISO 27001, MA 21, PRINCE 2) a umožňuje systémově integrovat další systémy řízení kvality.

Benefity pro vedení úřadu a městem zřizované organizace

  • Menší administrativní zátěž.
  • Detailní přehled o fungováním úřadu.
  • Snadno měřitelný výkon jednotlivých agend.
  • Strategická mapa a jednoduchá kontrola naplňování cílů podle stanovených ukazatelů.
  • Soulad se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 2014-2020.
  • Podpora Ministerstva vnitra ČR.
  • Sdílení nejlepší praxe s ostatními úřady.
  • CATANIA GROUP s.r.o. je certifikovaným implementačním partnerem CIEM.