Ratingové hodnocení obce

Hodnocení hospodaření nezávislými agenturami je dnes běžnou věcí zejména pro velké společnosti, v poslední době však roste i zájem měst a obcí. Ratingová hodnocení dávají zastupitelům a vedení obce stejně jako vlastníkům firmy, nezávislý obrázek o finančním a ekonomickém zdraví a jsou rovněž zárukou solventnosti pro obchodní partnery.

Nezávislá certifikace podává nestranný, profesionální pohled na vlastní hospodaření, a tím pádem i větší sebepoznání jak je nakládáno s veřejnými prostředky. Pro zastupitele či starostu obce je pak získaný komentář a přidělený stupeň často důležitější než výsledky auditu provedeného přezkumínky krajského úřadu, jenž kontrolují pouze účetní doklady příslušného roku.

Ratingová zpráva i v případě obcí zvyšuje důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, zlepšuje vyjednávací pozice v obchodních vztazích. Certifikace tak přináší významné informace nejen věřitelům, ale i obyvatelům obce, o tom, jak s obecními penězi hospodaří jimi zvolení zastupitelé, dále také poskytovatelům dotací, či podnikatelům, kteří s obcí spolupracují či zamýšlejí spolupracovat. Samotná certifikace může pozitivně ovlivnit vyjednávání s bankou, či minimálně
vylepšit podmínky při žádostech o municipální úvěr.

Pro politiky bývá největší přínos spatřován v posílení důvěryhodnosti občanů obce. Nezávislé hodnocení plně využije vedení obce, které obhajuje svůj mandát i nově příchozí starosta, který si chce nechat posoudit hospodaření obce či počínání svých předchůdců ve funkci.

CATANIA RATING komplexně vyhodnocuje finanční zdraví municipality, přičemž důkladně analyzuje předchozí 5ti leté období. V průběhu ratingového hodnocení je vyhodnoceno velké množství ekonomických ukazatelů, které umožňuje vydat nezávislé hodnocení hospodaření obce, posoudit zadluženost obce, ale i možnosti jejího dalšího rozvoje.

Máte o službu zájem? Objednávejte ZDE.