Jsme ve válce

Krize v rámci ekonomického cyklus nastává jako endogenní (vnitřní) porucha zakotvená v ekonomice. Pandemie je ale exogenní (vnější) faktor, který se projevuje jako negativní šok na straně jak nabídky, tak na straně poptávky, ale i ve finanční sféře. Proto jsou dopady srovnávány s válečný stavem.

Na to reaguje vláda různými fiskálními nástroji. Je vidět snaha nenechat padnout kupní sílu. Vláda tedy na sebe bere kompenzaci mezd, odkládá placení daní, sociálního pojištění apod. Další balík opatření se týká podpory firem a „OSVČ“ za pomocí státní rozvojové banky. Jsou připraveny úvěry bezúročné či nízko-úročené, odklady úvěrů a půjček, státní záruky.

Už teď je většině lidí jasné, že se prostě jen nevrátíme k tomu „co bylo“, protože co bylo včera neplatí už dnes. Ekonomika a podnikatelský sektor bude procházet restrukturalizací, která by se asi odehrála i bez epidemie, ale celý proces je urychlen.

„Poučení z krizového vývoje“. Toto heslo už tady jednou bylo (1970), v současné době bude aktuální v jiném smyslu než to předchozí. Velké krize (a tato bude velká) přinášejí zlom, v podnikatelské praxi i myšlení. Těžko bychom si loni představovali, že téměř vše bude ve velmi krátké době probíhat online. Školy, úřady, školení, zasedání, konference, objednávky atd. Všechno špatné je k něčemu dobré. Snad se kompetentní lidé zamyslí a v nastalém trendu budou pokračovat, protože to nemusí (a asi nebude) jediná krize, která může nastat.
Státní správa by měla najet například na „Dánský model“, kde je cca 95% všech podání prováděno elektronicky. Tím by části občanů ulehčili život, občan i úředník by nebyl tak zatížen a by byl spokojenější. Tím by se i zlepšila celková nálada ve společnosti.

Co se v současné době nejvíce osvědčilo v sektoru vzdělávacích společností ve směru nejen k státní správě je školení na dálku prostřednictvím videokonferencí. Lektor je „normálně na živo“ a reaguje na chat nebo dotaz od posluchačů. Kvalita školení je také závislá na kvalitě připojení, použitého softwaru a hlavně lektora.

„Home office“ i po koronaviru. Tento model by pro státní správu byl velmi užitečný a v této době se i osvědčil. V situaci, kdy úředník například městského úřadu má jet na akreditované školení (které podle zákona musí absolvovat), musí mimo jiné cestovat mimo své pracoviště, což mu zabere čas a pro město to budou náklady na cestovné navíc. Některé (zvláště malé obce) ani své úředníky nevysílají, protože mají kumulovanou funkci a musí být na pracovišti, nehledě na rozpočet malé obce.

Jak to fungovalo teď a mohlo by fungovat i do budoucna. Pracovník zůstal doma, nebo odděleně (aby nebyl rušen) na pracovišti. Potřebuje jen (zvuk) – počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon a připojení k internetu. V průběhu školení může reagovat na lektora i přímým dotazem (bude v diskuzi a uslyší jej všichni) nebo prostřednictvím chatu. Lektor může v rámci školení kreslit, sdílet obrazovku, webové stránky nebo dokumenty, účastník si může stáhnou podklady. Na konci školení účastník vyplní zpětnou vazbu a ta se přímo v programu vyhodnotí. Program zaznamenává účast včetně časové osy přítomnosti. Je tak možné na tomto základě odeslat i osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Do datové schránky obce je pak zasláno osvědčení tohoto účastníka školení. Školení je pro obce výhodnější, protože bývá levnější než přímá účast na školení (pořádající společnost má nižší výdaje na pronájmy a občerstvení) a nehradí pracovníkům náhrady za cestovné a stravné. A něco málo z ohlasů: „Měla jsem z toho obavy, ale byla jsem mile překvapena, určitě doporučím dalším.“ nebo také „Vyhovoval mi kurz online stylem – lépe jsem se soustředila v klidu z domova a dokonce 3 děti doma 🙂 a o přestávkách – 2 vyprané pračky :-)“.

Odkaz na naše webináře