FOSY

Férový oznamovací systém - whistleblowing

Co to je Whistleblowing - povinnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, již 23.10.2019 vydal Směrnici 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Členské státy EU mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17.12.2021. 

Do přijetí našeho zákona bude nutno splňovat podmínky dané směrnicí. Ze směrnice EU pro všechny povinné subjekty vyplývá povinnost především zavést vnitřní oznamovací systém a zajistit příslušnou osobu.

Skoro s jistotou tedy můžeme tvrdit, že se to týká i vaší obce (města, městské části) a většiny příspěvkových organizací!

 

FOSY - profesionální přístup i aplikace

Máme pro vás připravenu implementaci oznamovacího systému, kdy připravíme potřebné podklady pro informování všech zainteresovaných stran (směrnice, informace na webu, proškolení - seznámení zaměstnanců s problematikou) a jsme
připraveni převzít tuto agendu v pozici příslušné osoby (máme vytvořen i vlastní softwarový nástroj). To vše ale platí v případě, že v dohledné době chcete vše vyřešit jednoduše, elegantně, kompletně a s přijatelnými náklady.

FOSY - článek jak to vidíme nejem my

Pokud tedy článek 8 odst. 1 stanoví, že „Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření…“ a v článku 8 odst. 9 pak stanoví, že „Odstavec 1 se vztahuje na právní subjekty ve veřejném sektoru, včetně veškerých subjektů, které tyto subjekty vlastní nebo ovládají“ a v pododstavci je stanoveno, že „Členské státy mohou od povinnosti uvedené v odstavci 1 osvobodit obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci, nebo jiné subjekty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce s méně než 50 zaměstnanci.“ , pak lze jak jazykovým, tak logickým výkladem těchto ustanovení dojít k závěru, že čl. 8 odst. 1 se vztahuje na všechny obce (bez udání velikosti) a jejich ovládané nebo vlastněné subjekty a teprve zákonem může stát osvobodit města pod 10.000 obyvatel. Celý článek naleznete v sekci "FOSY v médiích".
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.CEO ve společnost CATANIA GROUP

FOSY - v médiích

Systém ochrany Whistleblowerů

ČT1 Události v regionech 29.12.2021

FOSY - řešení ochrany oznamovatelů pro města a obce

The BEST 2021, str. 77-78.

Jaroslav Hašek by měl radost

Novinky Catania Group s.r.o.


FOSY - garant projektu

Ing. Jan Gubáš, MPA vystudoval VŠB v Ostravě, HGF – geologie uranu. Hned po skončení studia nastoupil k UD Dolní Rožínka (nyní GEAM), kde zastával postupně různé provozně technické funkce až po vedoucího oddělení řízení výroby podniku. Po celou dobu svého působení se aktivně zajímal o ekonomiku a vedení lidí. Pro zvýšení kvalifikace absolvoval několik dalších vzdělávacích kurzů a školení, jako například: Metodika řízení času a podřízených, Právní a sociálně psychologické aspekty řídící práce a další. Od roku 1993 byl ve funkci ředitele pobočky pojišťovny HZZP Most. V r 1997 se stal jednatelem stavební společnosti a obchodní společnosti, kde se aktivně podílel na finančním a obchodním vedení. Od roku 1996 – dosud aktivní spolupráce s firmou CATANIA GROUP s.r.o.  především v oblasti služeb pro města a obce. Vzhledem k svému zaměření a znalostí státní správy a řízení lidských zdrojů se již 15 let v rámci zakázek věnuje problematice strategického plánování a tvorbě zásadních koncepcí rozvoje obce, finančnímu řízení a řízení lidských zdrojů a tato témata i nepravidelně přednáší. Současně se zavedením GDPR se aktivně věnuje této problematice z pozice pověřence a lektora odborných i akreditovaných kurzů. Vlastní edukace, praktické znalosti a zkušenosti získané z této činnosti ho studiem na AKŘM přivedly k získání profesního titulu MPA.


FOSY - mám zájem

Subjekt*
Máme pověřence GDPR od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.*
Chceme systém FOSY*
Chceme vnitřní předpis*
Chceme školení pro zaměstnance a vedení*

FOSY - ceník

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                      2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                        1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                         1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                          990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                  490 Kč/měsíc           

 

... a pokud již máte našeho pověřence na GDPR, pak máte FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                       1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    390 Kč/měsíc

Naleznete nás i na: