Ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Při bezpečnostních incidentech, které ohrožují zabezpečení osobních údajů, musí Správce incidenty evidovat a v některých případech i následně hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, potažmo Subjekty údajů. Jak přesně postupovat popisuje tento dokument.