Informační povinnost správce vůči subjektu údajů

Správce osobních údajů musí informovat Subjekt údajů, kdykoliv shromažďuje nové osobní údaje, jimiž dosud nedisponoval. Jak postupovat, jaké informace poskytnout a před čím se vyvarovat popisuje tento dokument.