Informace o výmazu osobních údajů

Realizace práv Subjektů údajů by měla vždy probíhat v písemné formě. Proto je třeba naplnění požadavků žadateli sdělit. A k tomu slouží tento formulář.