Formulář žádosti subjektu údajů o omezení zpracování

Jedním z nově zavedených práv Subjektů údajů (případně jejich zákonných zástupců) je právo požádat o omezení zpracování osobních údajů. A protože jde o poměrně zásadní zásah do procesu zpracování, doporučujeme vše řešit písemnou formou, aby nedošlo ke zbytečným nejasnostem nebo dohadům. Slouží k tomu tento formulář.