Formulář pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů Subjektu údajů

V definovaných případech musí Správce osobních údajů při případném porušení zabezpečení osobních údajů tuto skutečnost oznámit také Subjektům údajů. K tomu slouží tento formulář.