Formulář pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů Pověřenci

Každý Zpracovatel osobních údajů, potažmo zaměstnanec Správce je povinen oznámit jakékoliv případné porušení zabezpečení osobních údajů Pověřenci. Slouží k tomu tento formulář.