Balanční test

Balanční test je podmínkou pro objektivní posouzení existence a významu oprávněného zájmu, který správce není schopen zhodnotit pouze na základě vlastní představy o tom, zda jeho zájem převažuje na základními právy a svobodami subjektů údajů.

V rámci balančního testu se posuzují mimo jiné:

  1. důležitost oprávněného zájmu správce na zpracovávání osobních údajů;
  2. důsledky zpracovávání osobních údajů pro dotčené subjekty údajů;
  3. přijetí dostatečných záruk ze strany správce pro ochranu práv a svobod subjektů údajů.

V případě pozitivního výsledku balančního testu je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Správce však musí být schopen tento výsledek později doložit dozorovému úřadu, a tím i prokázat zákonnost daného zpracování, jak vyžaduje takzvaný princip odpovědnosti. Jestliže budou splněny podmínky oprávněného zájmu na zpracování, neměl by správce za stejným účelem vyžadovat od subjektu údajů souhlas. Takové jednání by totiž mohlo u dané osoby vzbudit mylnou domněnku, že ke zpracování osobních údajů dochází na základě svobodného projevu vůle, který lze kdykoliv odvolat.

Dokument ke stažení: ZDE