Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

E-linka je součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy
Chci to zdarma vyzkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Polemika - problematická novela zákona o místních poplatcích. Z vašich dotazů - prekluze a odpisy na osobním daňovém účtu; formální a materiální stránka exekučního titulu; přezkum hospodaření obce; námitka do rozhodnutí (exekučního příkazu). Článek - závěrečný účet měst a obcí 2020. Po osmi letech nemůže úřad vymáhat místní poplatek, který nevyměřil. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021. Z judikatury - soudní přezkum správních rozhodnutí.
Z Vašich dotazů: Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou; Pohledávka za majetkovou podstatou; Vznik pohledávky z titulu vyúčtování služeb spojených s bydlením; Půjčky zaměstnancům úřadu ze sociálního fondu; Zdanění poskytnutých dotačních podpor; Participativní rozpočet – hospodaření s prostředky; Poplatek na "hlavu" a nemovitost; Poplatek na "hlavu" a nemovitost a co zahrádka?; Osvobození ve vyhlášce na osobu a vlastnictví nemovitosti; Přihlášení nebo vyměření poplatku u dlužníka v insolvenci Článek: Sociální fond města v době pandemie. Z judikatury - Poplatková povinnost za zvláštní užívání parkoviště.
Z vašich dotazů: vracení přeplatku a šestiletá lhůta; jaká obálka v daňovém řízení?; úroky z pokut v dělené správě; přezkum hospodaření; vratitelný přeplatek v roce 2021; odpis nedoplatku pro nedobytnost; daňová kalkulačka. Polemika: zhodnocení přebytků nejen loňského roku; Polemika nad dělenou správou podle daňového řádu. Článek: rekordní hypoteční rok bank z pohledu měst. Z judikatury - vedení spisu.
Z vašich dotazů: příjemce rozhodnutí a doručování; prekluzivní lhůty u místního poplatku; exekuce na plat a prekluzivní lhůty; aktualizace rozpočtu; osvobození od správních poplatků. Článek: Polemika - hospodaření státního rozpočtu a rozpočtů měst a obcí za rok 2020. Z judikatury: příjemce rozhodnutí.

Chci AKCELERÁTOR užívat

Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

 • /
 • Eshop
 • /
 • Předplatné
 • /
 • Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

od 592,90 Kč490 Kč bez DPH