Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

E-linka je součástí Akcelerátoru managementu veřejné správy
Chci zdarma na měsíc vyzkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Chci AKCELERÁTOR užívat

Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

 • /
 • Eshop
 • /
 • Předplatné
 • /
 • Měsíční paušál Akcelerátor managementu veřejné správy

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

1 198 Kč990,08 Kč bez DPH

Měsíční paušál E-linka

E-linka je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.

200 Kč165,29 Kč bez DPH
Z vašich dotazů: Dobrovolná platby místního poplatku?; Může mít příspěvková organizace spořící účet?; Platby pokuty v insolvenci a kdy bezdlužnost; Porušení rozpočtové kázně; Termínový vklad u ČNB. Z judikatury: Možnost dožádání podle § 17 DŘ
Postřehy ze školení - NEBO s čárkou, nebo bez čárky. MikroInfo - Sberbank CZ v insolvenci. Z vašich dotazů - Pokračování exekuce pokuty po ukončení insolvence; Pozdní přihláška pohledávky do insolvence. Článek - Rating ekonomické kondice měst a obcí. Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory: Část VI – Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací. Z judikatury - lhůta podle § 160 DŘ
Z Vašich dotazů - Změna doby posečkání; Pokračování exekuce pokuty po ukončení insolvence; Vymáhání náhrady škody v daňovém řízení MikroInfo - Užívání automobilu; Nové Repo sazby; Náhrady za pracovní cesty Článek - Pojištění vkladů obcí - opakování = matka moudrosti Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory - Část V – Opravné prostředky a soudní přezkum Z judikatury - Interní pokyny, metodiky apod.
Z vašich dotazů - Zastavení rozhodnutí o pokračování exekuce srážkami ze mzdy; Proč přihlašovat pokuty do insolvence?; Závěrečný účet; Vymáhání pokut z přestupkové komise; Propagační předměty x dary. Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory Část IV – Procesní hlediska uložení odvodu. Článek - Pojištění vkladů obcí.
Z vašich dotazů: Zastavení bagatelních pohledávek a jejich další vymáhání; Blokace účtu je pohyb na účtu nebo ne?; Doručování a lhůty právní moci a vykonatelnosti; Článek - Desatero k vypracování závěrečného účtu obce; Námitka proti exekučnímu příkazu; Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory - Část III – Výše odvodu a penále
Z vašich dotazů: Polemika nad přihlašování pokuty do insolvence; Milostivé léto a jak dál?; Problematika vratitelného přeplatku Článek - Aktuální pohled na finance měst a obcí; Jak a kam s volnými prostředky obcí Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně Část II. – Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně? Z judikatury - Lhůta podle § 148 DŘ
Z vašich dotazů: Prominutí poplatku v návaznosti na Ukrajinu; Prekluzivní doba v případě dědického řízení; Exekuce v insolvenci; Pobyt vs bydliště; Navyšování platebního výměru u zapodstatových pohledávek?; Zapeklité poplatky za komunální odpad.  Článek - Rozpočet a jeho změny v březnu. Miniseriál - Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory Z judikatury - Lhůta podle § 148 DŘ; Rušení části obecně závazné vyhlášky
Z vašich dotazů: Pořadí úhrady při exekuci; Změna velikosti nádoby; Jedna platba za celý dům; Přezkum z moci úřední; Kulaté nebo hranaté?; Co je stavba pro rodinnou rekreaci?  Článek - Jaký bude rok 2022?; Účetní závěrky jsou za námi, co nás dále čeká? Z judikatury - Rozhodnutí NSS
Článek - Nové postupy v insolvenčním řízení - oddlužení a pokuty; Zásady rozpočtu; Kontrolní systém – řídící kontrola; Z vašich dotazů - OSVČ a exekuce na plat; Prekluzivní lhůty exekučních příkazů; Nahlížení pracovníka státního oblastního archivu do daňových spisů; Fyzická osoba v insolvenci a dlužník je zapsaný spolek; Přechod poplatku z nezletilého na zákonného zástupce v insolvenci. Z judikatury - Rozhodnutí NSS 
Z vašich dotazů - Exekuční příkaz uhrazen 2x; Jaký zavést poplatek za komunální odpad pro rok 2022?; Hromadný předpisný seznam nebo platební výměr? Tříletá vyměřovací lhůta při více splátkách poplatku; Správní poplatek a "generální pardon" ministrině financí; Jak má vypadat osobní daňový účet? Článek - 10 rad pro sestavení rozpočtu; Daňové příjmy obcí 2021 a 2022. Z judikatury - Soupis písemností obsažených ve vyhledávací části spisu; Rozhodnutí NSS
Z vašich dotazů: problematické poplatky z pobytu; platba provedená omylem?; právní subjektivita Městského úřadu pri návrhu na exekuci; bezdlužnost při insolvenci; stavění prekluzivní doby při exekuci. Článek: Městem a obcí přijaté a poskytnuté úvěry; Nový úvěr - doporučení postupu pro obec. Z judikatury - Stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek; výběr srovnatelného subjektu; Rozhodnutí NSS.
Z vašich dotazů - Pořadí dobrovolné úhrady poplatku; Úroky z posečkání; Nahlížení do daňového spisu starostou a tajemníkem; Pokuta za nesplnění povinnosti odhlásit psa; Doručování pomocí hybridní pošty. Z judikatury - Přihlášená pohledávka a smír; Rozhodnutí NSS
Z vašich dotazů - Polemika k prekluzivním lhůtám; Přihlašování pohledávek v insolvenci a zapodstatové pohledávky; Chráněný účet a trojnásobek životního minima. Článek - Obecná pravidla ukládání veřejných prostředků; Participativní rozpočet města. Z judikatury - Vyhláška obce - sporné vymezení veřejného prostranství.
Z vašich dotazů - stavění lhůty při provádění daňové exekuce srážkami ze mzdy; zastavení neoprávněné exekuce; lhůty podle §160 DŘ při exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; rozhodná data pro stanovení začátku a konce lhůt u prekluzivní lhůty; vyloučení pohledávky z důvodu ustanovení §170 IZ. Článek - střednědobý výhled rozpočtu měst a obcí; aktuální ekonomický vývoj z pohledu měst a obcí. Z judikatury - členění pohledávek.
Polemika - problematická novela zákona o místních poplatcích. Z vašich dotazů - prekluze a odpisy na osobním daňovém účtu; formální a materiální stránka exekučního titulu; přezkum hospodaření obce; námitka do rozhodnutí (exekučního příkazu). Článek - závěrečný účet měst a obcí 2020. Po osmi letech nemůže úřad vymáhat místní poplatek, který nevyměřil. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021. Z judikatury - soudní přezkum správních rozhodnutí.
Z Vašich dotazů: Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou; Pohledávka za majetkovou podstatou; Vznik pohledávky z titulu vyúčtování služeb spojených s bydlením; Půjčky zaměstnancům úřadu ze sociálního fondu; Zdanění poskytnutých dotačních podpor; Participativní rozpočet – hospodaření s prostředky; Poplatek na "hlavu" a nemovitost; Poplatek na "hlavu" a nemovitost a co zahrádka?; Osvobození ve vyhlášce na osobu a vlastnictví nemovitosti; Přihlášení nebo vyměření poplatku u dlužníka v insolvenci Článek: Sociální fond města v době pandemie. Z judikatury - Poplatková povinnost za zvláštní užívání parkoviště.
Z vašich dotazů: vracení přeplatku a šestiletá lhůta; jaká obálka v daňovém řízení?; úroky z pokut v dělené správě; přezkum hospodaření; vratitelný přeplatek v roce 2021; odpis nedoplatku pro nedobytnost; daňová kalkulačka. Polemika: zhodnocení přebytků nejen loňského roku; Polemika nad dělenou správou podle daňového řádu. Článek: rekordní hypoteční rok bank z pohledu měst. Z judikatury - vedení spisu.
Z vašich dotazů: příjemce rozhodnutí a doručování; prekluzivní lhůty u místního poplatku; exekuce na plat a prekluzivní lhůty; aktualizace rozpočtu; osvobození od správních poplatků. Článek: Polemika - hospodaření státního rozpočtu a rozpočtů měst a obcí za rok 2020. Z judikatury: příjemce rozhodnutí.