Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializované informační týdeníky zaměřené na problematiku veřejné správy. E-linka - pro správce daně. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

Zaujala vás E-linka?

E-linka
1980 Kč
Ročně
Objednat
Elektronický týdenní zpravodaj určený především správcům daní a poplatků.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Z vašich dotazů - prominutí pokuty uložené ve správním řízení. Z vašich dotazů - opatrovník v daňovém…
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - náležitosti plné moci, Z vašich dotazů - převedení…
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlašování pokuty a nákladů řízení do dědického řízení,…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - vymáhání v zahraničí, Z vašich dotazů - nová…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - platební výměr a HPS , Z vašich dotazů…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti II - polemika, Z…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - informace z daní pro radní, Z vašich dotazů…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přechod daňové povinnosti, Z vašich dotazů - přezkum…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlásit nebo nepřihlásit pohledávku do insolvenčního řízení -…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - neohlášení záboru veřejného prostranství, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a RČ, Z vašich dotazů - odpis pohledávky, Z…
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - OSVČ a exekuce, Z vašich dotazů - exekuce…
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - insolvence firmy a zábor veřejného prostranství, Z vašich…
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - insolvence firmy a exekuce na plat, Z vašich…
Kurzy prosinec 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - přihlášení pokuty do insolvence a zapodstatová pohledávka,…
Kurzy prosinec 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - vykonatelnost notářského zápisu, Z vašich dotazů -…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - starosta, tajemník, auditor... - a úřední osoba…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - promlčení smluvní pohledávky, Z vašich dotazů -…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - "hodinový hotel" a poplatek z ubytovací kapacity,…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce sázkařského účtu, Z vašich dotazů -…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - přijmutí finančního plnění prekluzivní pohledávky, Z vašich…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - s.r.o. vlastníkem bytu X vyměření poplatku za…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce osoby ve věznici, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - poplatník, držitel služebního psa?, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - postup při doručení stížnosti, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - doručování oznámení o nabytí právní moci EP,…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a insolvence, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - pěstoun a poplatky za nezletilého, Z vašich…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - zapodstatová pokuta, Z vašich dotazů - některé…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a konkurz, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - dotaz na majitele psů od Státní veterinární…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - schvalování záboru radou města, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - zastavování exekučního příkazu u plátce mzdy -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - více plátců mzdy, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - více plátců mzdy, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - hromadné vyměření platebním výměrem, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - proč se zastavilo odesílání E-linky? Miniseriál GDPR…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - exekuce daňového bonusu, Z vašich dotazů - doručování do různých…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - Více exekucí (daňová a soudní), Z vašich dotazů - Nesplatné…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - Vracení řidičského oprávnění při insolvenci, Z vašich dotazů - Skartační…
Kurzy duben-červen 2018. Z vašich dotazů - Zjišťování informací z jiných rejstříků bez součinnosti, Z vašich dotazů…
Kurzy duben-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození či úleva a dodržení zákonné lhůty, Z vašich dotazů…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození poplatníka zpětně, Z vašich dotazů - Dluh z podnikání…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Dělená správa - vydání rozhodnutí - správce daně, Z vašich…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Dělená správa - správce poplatku - správce daně, Z vašich…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Zastavení neoprávněně vydaného exekučního příkazu, Z vašich dotazů - Přihlašování…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození od poplatku - dům z pečovatelskou službou, Z vašich…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Ubytování za úplatu v rodinném domě, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Plná moc k zastupování advokátem, Z vašich dotazů - Neoznámení…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Počítání úroků z prodlení v insolvenci po rozhodnutí soudu, Z…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - Jak postupovat při stížnosti, Z vašich dotazů - Lze provést…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - Booking a součinnost, Z vašich dotazů - žádost o sdělení…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - zábor nebo pronájem?, Z vašich dotazů - žádost o vrácení…