Vzory tiskopisů

Vzory tiskopisů budou průběžně doplňovány a aktualizovány.  Jedná se o vzory, je možné (nutné) je doplňovat a aktualizovat. Všechny dokumenty se vám zpřístupní po přihlášení. Přihlásit se můžete ZDE.

 • Automatické sledování insolvenčního rejstříku
 • Exekuční příkaz mzda (1 plátce)
 • Exekuční příkaz BU
 • Exekuční příkaz jiná pohledávka
 • Komparační tabulka
 • Automatické sledování insolvenčního rejstříku
 • Odpis nedoplatku
 • Oznámení o uložení písemnosti
 • Oznámení prekluze nedoplatku
 • Platební výměr KO individuální
 • Platební výměr KO zákonní zástupci
 • Prominutí poplatku - ZAMÍTÁ SE
 • Prominutí poplatku - VYHOVUJE Z ČÁSTI
 • Prominutí poplatku - VYHOVUJE ZCELA
 • Přihlášení pohledávky do dražby
 • Přebal spisů
 • Reklamace - pošta
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb - MPSV
 • Rozhodnutí o pokračování ve srážkách
 • Rozhodnutí o posečkání - z moci úřední
 • Rozhodnutí o posečkání - žádost
 • Rozhodnutí o pozbytí účinnosti posečkání (povolení splátek)
 • Rozhodnutí o návrhu na snížení výše částky, která má být v příslušném výplatním období srážena ze mzdy dlužníka
 • Rozhodnutí o odkladu exekuce
 • Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce
 • Rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci
 • Rozhodnutí o nahrazení vůle
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě - § 247a odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb.
 • Rozhodnutí o ustanovení zástupce
 • Rozšířený seznam kojeneckých ústavů a dětských domovů
 • Soupis spisů
 • Upozornění na daňový nedoplatek
 • Upozornění na nový dluh v insolvenci
 • Veřejná vyhláška - oznámení HPS
 • Vyrozumění o nabytí právní moci
 • Výzva k součinnosti - zdravotní pojišťovna
 • Výzva k součinnosti - banka
 • Výzva k poskytnutí informací správci daně
 • Výzva k součinnosti - Úřad práce
 • Vzory pro insolvenci