Brzy vyjde časopis Innovation

Úřady obcí a měst je možné zrychlit chytrým řešením

Jak vidíte digitalizaci veřejné správy?

Slyším o ní celý svůj profesní život, ale v praxi je digitalizace veřejné správy pořád často jen fráze a dokonce i naše nadřízené orgány ani nevyužívají naplno datové schránky a nechtějí opustit papírové spisy a obsílky a propagované online nástroje státu jsou někdy nepraktické a uživatelsky složité a proto nevyužívané občany. Stačí se podívat na fiasko ve využívání občanek s čipem, naprostá tragédie použít zastaralé řešení. Celý eGovenrment jel od státu šnečím tempem a výsledky jsou zatím chabé – přestože už 20 let umí i  starosta v nejzapadlejší malé obci pracovat online, přes deset let používají datové schránky, dodnes nemají občané ani úřady od státu třeba takový základ jako digitální Sbírku zákonů. Závazná oficiální verze Sbírky je jen ta tištěná, na hromadě papírů nejhorší kvality. Úplné znění zákonů byste si z ní museli vystřihovat a slepit sami. Stát nám neumožní znát aktuální znění zákona a neznalost zákona přitom neomlouvá. V poslední době ale vidím v digitalizaci posun a rozumnější řešení. A výrazné nakopnutí byl Covid, kdy se ukázalo, že digitalizace je nejen praktická, ale i nutná.

Jste mezi finalisty soutěže Manažer roku mimo jiné za projekt Akcelerátor managementu veřejné správy, můžete nám přiblížit, o co jde.

Akcelerátor managementu veřejné správy je řešení, které pomáhá automatizovat a výrazně usnadní práci úřadům. Je to platforma zahrnující jak odborný základ pro práci na úřadě, tak aplikace zrychlující práci, kalkulátory na výpočty lhůt, nástroje vyhodnocující, jaké kompetence má rada a jaké zastupitelstvo nebo starosta, kdy je nutné splnit některé úkony, poradenství pro tajemníky nebo ekonomické odbory. Je tam i aplikace kompletně automatizující vyřizování žádostí o informace podle informačního zákona GENERÁTOR 106, takže chytrým řešením je možné výrazně urychlit práci městských úřadů.

A jak se taková agenda dá zrychlit a automatizovat?

Informační zákon je trochu postrach veřejné správy. Ani ne proto, že by nechtěli dávat informace. Zákon 106 má dokonce jen pouhých 9 stran a 22 paragrafů, to zní moc pěkně, ale komentář k němu má 1260 stran a z většiny jde o judikaturu, která se dosti rychle vyvíjí, úředníci by ji měli znát, ale ne vždy tomu tak je. Není proto těžké je nachytat. Zákon také umožňuje zahltit úřad množstvím žádostí a dokonce paralyzovat celý úřad. Před lety jsem byl Ministerstvem vnitra pověřen správou obce Seč, kde zastupitele vyhnal žadatel o informace enormním množstvím nesmyslných žádostí a nikdo zde nechtěl kvůli tomu kandidovat v komunálních volbách. Věc se podařilo vyřešit až u soudu. Na to ale úřady nemají čas. Města mají různé problémy s informačním zákonem, postupy musí ale dodržovat stejné. Tehdy mne proto napadlo, že by bylo dobré mít nějaký automatizovaný nástroj, který by pomohl vytvářet dokumenty přesně podle informačního zákona a zároveň by navedl uživatele na to, co má jak udělat a v jaké lhůtě. Dlouho trvalo sehnat někoho na realizaci nápadu, protože nejde jen o právní texty, ale i o technický vývoj řešení. Myšlenky GENERÁTORU 106 jsem pak na jednom školení diskutoval s Bc. Vlastimilem Veselým, MBA z projektu Služby pro města a obce společnosti CATANIA GROUP s.r.o., nápad ho nadchl a nástroj na informování občanů tedy zařadil do platformy Akcelerátor managementu veřejné správy.

Jaké jsou ohlasy na tyto nástroje?

Akcelerátor managementu veřejné správy využívá mnoho měst a obcí a úředníci a vedoucí obvykle nadšeně reagují a litují, že takové řešení neměli dříve. Vycházeli jsme s toho, co kolegové na městských úřadech vidí jako zdlouhavé nebo složité a mnoho z těchto problémů se dá automatizovat. Například jsou některé firmy nebo žadatelé o informace, které zasílají žádosti o informace všem obcím. Všechny je musí vyřídit, některé se musí odložit nebo anonymizovat a zabere to i několik hodin. S aplikací GENERÁTOR 106 to ale zvládnou během pár minut, takže to je obrovská úspora nejen času, ale i veřejných prostředků.

Jak vidíte rozvoj veřejné správy z pozice tajemníka městského úřadu Dobruška?

Jde mi o funkční veřejnou správu i její transparentnost. Dodržování zákonů by mělo být prioritou, ty by proto měly být jasné a s co nejméně změnami. Bylo by jistě dobré, aby přípravu nových zákonů v oblasti veřejné správy diskutovali předem i se zástupci tajemníků, kteří by mohli upozornit na možné problémy z praxe, to se ale neděje. Čekáme také na moderně pojatou digitalizaci. Náš městský úřad zajišťuje agendy pro více než dvacet tisíc obyvatel, takže potřebujeme kvalitní úředníky, musí mít odbornost, vysokou školu, bohužel platové tabulky v jiných oblastech veřejné správy nás výrazně přeskočily a na městské úřady se zapomíná. V podmínkách měst je nyní poměrně velký problém zajištění a udržení kvalitních zaměstnanců a s ohledem na věkovou strukturu zaměstnanců to bude v příštích letech ještě těžší. V některých oborech je to velmi komplikované již dlouho, zejména v regionu s téměř nulovou nezaměstnaností, jakou máme u nás. Jsem ale optimista a věřím, že veřejná správa se zmodernizuje a zefektivní a bude i atraktivnější jako zaměstnavatel.