Poradenské služby

Zákonné povinnosti měst a obcí

Problematika

Kontrola samostatné působnosti, která probíhá v souladu se zákonem o kontrole a v souladu se zákonem o obcích bývá nepříjemná a je jedno zda jde o kontrolu po podnětu či udání nebo namátkovou kontrolu. Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů. Je potřeba se na ni řádně připravit, aby nebylo v zápisu o kontrole zapsáno porušení zákona.

Řešení

Nabízíme vám metodické poradenství v oblasti zákonných povinností měst a obcí spočívající v odborné pomoci kontroly a úpravy zákonných povinností prostřednictvím připravené metodiky. Metodická pomoc probíhá kontrolou webových stránek, tak na místě se všemi zainteresovanými stranami. Výstupem je dokument, který zhodnotí připravenost na případnou kontrolu samostatné působnosti.  Tuto službu nemusíte nutně použít „až, když přijde kontrola“. Je k dispozici pro všechny, kteří chtějí mít vše v pořádku i průběžně.

Poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí

  • /
  • Eshop
  • /
  • Služby
  • /
  • Poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí
24 188 Kč19 990,08 Kč bez DPH