Úředníci z Finančních úřadů vyrážejí do menších měst a obcí. Poradit a posbírat daňová přiznání

Termín pro podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se kvapem blíží. A tak – stejně jako v předchozích letech – vyrážejí i letos pracovníci Finanční správy do měst a obcí, z nichž jsou Finanční úřady hůře dostupné, aby tamním živnostníkům pomohli a poradili, jak správně vyplnit Daňové přiznání, případně vyplněná daňová přiznání vybrali.

Seznamy obcí, do kterých pracovníci vyrazí, zveřejnila Finanční správa na svém webu a odkazy na jednotlivé přehledy obcí a termínů najdete rovněž níže v tomto textu. Službu pochopitelně není možné zajistit ve všech obcích České republiky. I tak tuto aktivitu lze hodnotit jednoznačně pozitivně. I pro živnostníky a další osoby, které podávají Přiznání k dani z příjmu fyzických osob, z dalších obcí se tímto krokem výrazně sníží náročnost na dopravu na nejbližší Finanční úřad.

Pokud ani nabízené řešení není pro někoho dostatečně pohodlné, existuje samozřejmě ještě jedna cesta – poslat Daňové přiznání poštou nebo prostřednictvím Daňového portálu.

Seznamy vybraných obcí (podle krajů)

Hlavní město Praha: s ohledem na výbornou dostupnost územních pracovišť Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pro daňovou veřejnost nebudou pracovníci Finančního úřad v roce 2017 do obcí vyjíždět.

(via Finanční správa, FinExpert.cz)