T-linka 14/2019

Aktuality z legislativy

Vyšlo v platnost:

16.7. Zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

16.7. Zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nabylo účinnosti:

1.7. Vyhláška č. 160/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

1.7. Nařízení vlády č. 158/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

1.7. Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Jednání vlády 22.7.

Vláda na svém jednání 22.7. schválila nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, reaguje na novelu insolvenčního zákona. Nařízení má za nových podmínek zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala možnost ponechat si přiměřené obydlí.

Vláda dále schválila poslanecký návrh na novelu zeměměřičského zákona, která má stanovit požadavky na obsah, pořizování a správu povinně vedených digitálních technických map kraje, dobrovolně vedených digitálních technických map obcí a zároveň provést úpravu informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Tisková zpráva

Výsledky jednání

Zdroj: Vláda ČR

MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 93 projektů na zhotovení vlastních územních plánů za 19,3 milionů korun. Nejvíce obcí s novým územním plánem bude ve Středočeském kraji.

„Z těchto dotací si mohou obce zpracovat návrh nového územního plánu. Ten je klíčový pro výstavbu a udržitelný rozvoj obce spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Každoroční velký zájem o tuto podporu dokazuje, že díky vzniku dokumentů územního plánování dojde ke zlepšení, zefektivnění, vyšší transparentnosti a zrychlení rozhodování v obci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Tisková zpráva MMR

Zdroj: MMR ČR

Metodické doporučení - číslování budov

Odbor večejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal v dokumentech na portálu MV Metodické doporučení k činnosti územně správních celků číslo 14 - číslování budov.

Dokument má přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných
celků o postupu při přidělování čísel budovám a související problematice vzniku,
změnách a zániku částí obcí, stejně jako pojmenování ulic a dalších veřejných
prostranství.

Zdroj: MV ČR

Nová publikace MV Digitální Česko v digitální Evropě

Na portálu Ministerstva vnitra je k dispozici publikace "Digitální Česko v digitální Evropě", která vznikla v rámci výzkumného projektu TAČR "Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky."

Dokument představuje jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat a přikládá i souhrnný seznam konkrétních kroků a doporučení pro oblasti:

  • Digitalizace veřejné správy a služeb
  • Rozvoj digitálních dovedností a kompenzace nedostatku ICT pracovníků
  • Elektronická fakturace a její využívání v členských státech EU
  • Digitalizace malých a středních podniků
  • Regulace e-Governmentu v EU
  • Podpora startupů
  • Kyberprostor a kybernetická bezpečnost ČR

Zdroj: MV ČR

Z judikatury - posouzení účastenství vlastníka sousedního pozemku ve stavebním řízení o povolení studny

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2018 sp. zn./č. j.:
4 As 227/2018-34

Právní věta:

I. Při určování účastenství v řízení o stavebním povolení k vodním dílům je v prvé řadě nutno vycházet z vodního zákona (zejména ust. § 115 tohoto zákona). Vzhledem k tomu, že vodní zákon pro tato řízení obsahuje jen dílčí právní úpravu, u otázek účastenství, která nejsou vodním zákonem upravena, se použije stavební zákon. Právní úprava ve stavebním zákoně obsahuje taxativní výčet účastníků stavebního řízení, který nepřipouští aplikaci obecné úpravy účastenství v § 27 správního řádu.

II. Pokud může navrhovaná stavba ovlivnit kvalitu a množství vody ve studni, která náleží sousedovi, může jít o důvod účastenství dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, dle kterého je účastníkem stavebního řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Z judikatury - obce mají možnost navrhovat zrušení územních plánů sousedních obcí

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2018 sp. zn./č. j.:
2 As 187/2017

Právní věta:

Obce mají možnost navrhovat zrušení územních plánů sousedních obcí, pokud by se jich dotýkaly a zasahovaly do jejich věcných práv. Pro dovození závěru o aktivní věcné legitimaci je třeba skutečné dotčení určitého konkrétního, a nikoli marginálního, aspektu práva na samosprávu. V případě velkých záměrů na samé hranici území obce pořizovatelky může dojít k dotčení práva na samosprávu sousední obce, toto dotčení musí nicméně být významné a jasně konkretizované.

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Zaujala vás T-linka?

T-linka
990 Kč
Ročně
Objednat
Elektronický čtrnáctideník určený především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.

Balíček TEP obsahuje:

E-linku - specializovaný informační týdeník zaměřený na problematiku veřejné správy. Cílem této informační služby je pomoci při výkonu její funkce a poskytovat informační podporu.

P-linku - specializovaný informační čtrnáctideník, který se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

T-linku - specializovaný informační čtrnáctideník, který je určený zejména pro tajemníky, vedoucí odborů městských úřadů a vedení měst (starosta, místostarosta) apod.

Všechny linky slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy týkající se dané problematiky. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.