Informace o službě T-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializované informační čtrnáctideníky určené především pro starosty, tajmeníky a vedoucí odborů. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

 • 1
  Informace
  T-linka je elektronický čtrnáctideník, který slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný čtrnáctidenní newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  T-linka funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.

Zaujala vás T-linka? 

T-linka
990 Kč
Ročně
Objednat
Elektronický čtrnáctideník určený především pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů.
Aktuality z legislativy. Metodický pokyn MV – vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce. Výsledky jednání vlády. Vyhlášení výběrových dotačních řízení ORNK na rok 2020. Z legislativy - stavební zákon, územní plán; pojem chodníku pro účely správního trestání na úseku silničního provozu.
Aktuality z legislativy. I maringotka může být stavbou. Metodický pokyn MF – Řízení rizik spojených s hospodařením. 22. Celostání konference o územním plánování a stavebním úřadu. Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok. Z judikatury - místní referendum: náležitosti a vady návrhu přípravného výboru, přípustnost navržené otázky; souběh úpravy obecního…
Aktuality z legislativy. Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím a nelze ho tak zpoplatnit. 30.9. končí výzva na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku; postup…
Aktuality z legislativy. Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení. Z judikatury - prodej pozemku v majetku obce, odchýlení se od ekonomicky výhodnější…
Aktuality z legislativy. Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci. MŽP přidá na kotlíkové dotace 1,5 miliardy navíc. Z judikatury - obce a koncesní zákon; zánik veřejně přístupné účelové komunikace vznikem komunikační alternativy; obec je oprávněna v oblasti odpadového hospodářství přiměřeným způsobem zvýhodnit osoby trvale v obci pobývající.
Aktuality z legislativy. Jednání vlády 22.7. MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun. Metodické doporučení - číslování budov. Nová publikace MV Digitální Česko v digitální Evropě. Z judikatury - posouzení účastenství vlastníka sousedního pozemku ve stavebním řízení o povolení studny; obce mají možnost navrhovat zrušení územních plánů sousedních obcí.
Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018. Praha doručila parlamentu novelu zákona o postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku. Z judikatury - právo na poskytnutí…
Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 1,45 miliardy korun na rozvoj regionů. Pracovní skupina bude řešit, jak zabránit objíždění zpoplatněných silnic. Sněmovna schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním. Z judikatury - k náhradě škody způsobené státem v souvislosti s rozdělením obce.
Poslancecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh zákona o právu obyvatel na digitální službu. 30.6. - termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů. Návrh rozpočtu 2020. Zákon č. 31/2019 Sb. Z judikatury - obec může územním plánem regulovat své území i nekonvenčními právními prostředky (např. regulačními bublinami), když budou v souladu se stavebním…
Od 20.5. mohou obce žádat o dotace v rámci programu Výstavba. Ministerstvo financí a ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku. Třetí výroční konference k RE:START. Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit 800 zbytečných právních předpisů. Z judikatury - smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez omezení musí…
Soutěže Vesnici roku 2019 se účastní 205 obcí. Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí. Jednání vlády 6.5. - Podpora novely o přenosu dluhů z děti na rodiče. Z judikatury - výpověď nájmu bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů.
Jednání o novele zákona o finanční kontrole. MMR podpoří projekt na zlepšení kvality bydlení. Jednání vlády 15.4.
Schválení investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí. Třetí ročník soutěže Investičně atraktivní region. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlád. Digitalizace státu. Jednání vlády 25.3.
Vesnice roku 2019. Aktualizace výpadku NEN. Zápis z porady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Jednání vlády 4. a 11.3.
Přehled jednání vlády 27.2. Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities. Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci. Věcný záměr stavebního zákona.
Přehled jednání vlády 18.2. Výpadek systému veřejných zakázek NEN. Sněmovní tisk 405/0, část č. 1/4Novela z. o zadávání veřejných zakázek. Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4Novela z. - občanský zákoník.
Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona. Vláda navrhne rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení, podpoří i posílení pravomocí strážníků. Vyhlášky a zákony.
Poslanci řeší problematiku zadlužení nezletilých. Novela z. o Státním pozemkovém úřadu. Nová ředitelka Svazu měst a obcí ČR9. Průzkum Evropského výboru regionů k SDGs. Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon.