T-linka 29/2017

Citát týdne

Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat.

John Bruner

Doporučujeme k přečtení

Po poslancích se k projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), dostali na svém jednání ve středu 19. července 2017 také senátoři.  Návrh tohoto zákona před schůzí pléna podpořily také senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. [SMO ČR]

Obce a kraje zřejmě nebudou muset nakládat se svým majetkem jen podle krátkodobé ekonomické výhodnosti. Novým měřítkem má být důležitý obecní či krajský zájem, pokud bude řádně zdůvodněný. Změnu přináší novela, kterou dnes (20.7.2017) schválil Senát. [E15]

Senát 19. 7. 2017 schválil nový zákon o elektronické identifikaci. Zákon umožní jednoduchý, bezpečný a státem zaručený způsob prokazování totožnosti uživatele v prostředí internetu a zároveň pomůže k rozvoji a snadnému využívání online služeb veřejné správy. [MV ČR]

Česko patří ke špičce mezi zeměmi, které se snaží naplňovat cíle udržitelného rozvoje. V hodnocení 157 států skončila ČR na páté příčce za čtyřmi severskými zeměmi. Ze stovky bodů získala 81,9. Vyplývá to ze zprávy o globální odpovědnosti a hodnocení cílů udržitelného rozvoje (Index SDG) pro rok 2017. [E15]

Přesně měsíc zbývá obcím, aby mohly podat žádost o dotaci na obnovu a budování sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo sto milionů korun. [MMR ČR]

Necelý rok zbývá firmám a státním institucím na to, aby se připravily na novou směrnici Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) říká, že pokud subjekt nakládá s osobními údaji, bude je nově muset chránit výrazně důsledněji. V opačném případě firmám hrozí až likvidační pokuty. "Obecné nařízení ukládá, že pokuty musí být odrazující. Tím se budeme řídit," upřesňuje Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten bude dál plnit roli hlavního tuzemského regulátora. [E15]

Ke konci června působilo v Evropě celkem 161 kvalifikovaných certifikačních autorit pro elektronické podpisy, na které se dle nařízení eIDAS vztahovala tzv. roční výjimka. Do tohoto data měly projít auditem a národnímu orgánu dohledu předložit zprávu o posouzení shody, na jejímž základě je možné být zapsán na tzv. důvěryhodný seznam (TSL), respektive na něm setrvat v roli kvalifikované certifikační autority. [Lupa.cz]

Stát by měl být obrazem společnosti, z hlediska e-gov, tedy komunikace s občanem právě skrze web a chytrý mobil, však nadále naprosto selhává. Ostatně synonymem českého e-govu je Datová schránka, která se za poslední roky nikam dál neposunula a svou koncepcí připomíná přelom století. Jinými slovy, běžný občan musí být hodně nadšený early-adopter, aby si DS vůbec pořídil. [Živě.cz]

Komunikace s úřady přes internet má být v Česku snadnější. Zástupci horní komory Parlamentu budou zítra hlasovat o přijetí zákona o elektronické identifikaci. Ten navazuje na již dříve schválené čipové občanské průkazy, které příští rok nahradí stávající legitimaci. Ministerstvo vnitra, které program takzvaného e-governmentu vypracovalo, nepředpokládá, že by Senát zákon zamítl. [E15]

Česko i po 27 letech od změny režimu zaostává za západními státy a propast se mu nedaří zmenšit. Tempo ekonomického růstu nestačí na to, aby se ČR úrovni vyspělých zemí přiblížila. Vyplývá to z výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch o situaci a udržitelném rozvoji v ČR za loňský rok. Dokument dnes v Praze představili jeho autoři. [Týden]

Starostové a primátoři by si od příštího roku mohli polepšit zhruba o 8,5 procenta. V závislosti na velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, by mohli vydělávat od 36 500 korun do téměř 95 tisíc korun. Hejtmani a pražský primátor by pak mohli dostávat průměrně o téměř 16 procent více, přišli by si na 109 500 až 120 500 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády připraveného ministerstvem vnitra. [Týden]

 

Nejdůležitější postřehy z přednášky na semináři Ministerstva vnitra ČR o GDPR

Následující citáty shrnují výstupy z přednášky (videozáznam vystoupení na YouTube), ve které Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra pro ICT, člen řídícího výboru eIDAS, prezentoval své zkušenosti a názory na přípravu a implementaci pravidel GDPR českými úřady a firmami.

Některé citáty jsme již zmínily v e-mailu pro tajemníky rozesílaném 20. července 2017.


"Nařízení jsou přímo účinná, tzn. mají přednost před naší lokální legislativou. Bohužel do dneška tomu nevěří ještě docela dost úředníků. V případě, že by náš právní řád upravoval něco jiným způsobem, tak vždycky platí co je psáno v nařízení a má to přednost před národní legislativou."

"Zákon 101/2000 Sb. má některé principy podobné, ale nebyly vynucovány a nebyly tam tak veliké sankce jako v GDPR"

"Bohužel - mám osobní zkušenosti - řada kolegů nebo úředníků, kdykoli je potkám na území ČR, tak tomu pořád nevěří a jsou v zajetí svých právních předpisů..."

"Já si myslím, že už teď je pozdě, ale jestli někdo začne teď, tak se to dá relativně zvládnout do 25.5.2018 a eliminovat nějaké rizika"

"První co je potřeba v organizaci vysvětlit odpovědným lidem, kolegům managementu o co se jedná."

"Na začátku musíme vysvětlit, o co jde, vysvětlit to srozumitelně - lidsky - ne odvolávkou na nějaké paragrafy, ale na konkrétních případech, aby management té konkrétní organizace a lidé, kteří to mají zabezpečit, rozumějí tomu co mají vlastně dělat. Na to navazuje, že je potřeba změnit spoustu procesů, směrnic a všeho ostatního."

"Další co s tím souvisí je, že se musí jít do smluvních vztahů. Něco děláte interně, ale spoustu věcí, týkajících se informačních technologií vám zabezpečují nějaké externí subjekty a tam je potřeba udělat revizi smluv..."

"Když máme vysvětleno managementu o co jde, máme revizi směrnic a toho ostatních věcí, můžeme se postit do toho, že začneme analyzovat ty nové požadavky a musíme ustanovit pověřence."

"Kdybyste (nedej bože) byli někdo, kdo ještě může ovlivnit legislativu - to znamená nějaký centrální úřad, nebo někdo, kdo vydává vyhlášky a podobně - tak byste si měli velmi dobře udělat kontrolu a revizi současných právních předpisů a navrhnout takové změny, abyste nebyli v rozporu s tím nařízením."

"Organizace, které mají povinnost z toho Nařízení mít do 25.5.2018 tzv. pověřence na ochranu osobních údajů, tak by si měli dostatečně předem takového zaměstnance zajistit."

"Aby se to dalo všechno seriozně stihnout se vším všudy, a naplnili jste požadavky, tak dneska byste měli být na konci třetí etapy a měli byste být připraveni minimálně začít spolupracovat - v případě, že máte nutnost toho pověřence mít - už s někým, kdo bude vhodným kandidátem na toho pověřence a připravovat to hodnocení dopadu a všechny ty věci."

"Organizace musí vypracovat hodnocení dopadu nařízení GDPR, pověřenec by měl vyhodnotit to hodnocení dopadu a zároveň potom spolupracuje v této činnosti s Úřadem na ochranu osobních údajů, takže nepochybně z toho vyplývá, že těžko může být pověřenec například šéf IT, který má na starosti ten výkon."

"Pověřenec aktivně ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů může určité věci rozložit v čase, protože všechno najednou - ten, kdo to nedělal celou dobu - tak to se udělat opravdu nedá."

"Když organizace ví, že bude mít pověřence, musí si ho rychle sehnat a už ve spolupráci s ním to dávat dohromady."

"To není jednorázové, to není nějaká požární ochrana, že to prostě splníme, pověsíme hasičáky, dáme cedulky na nouzové východy, nalepíme na stěnu a odšktrneme si VYŘÍZENO, a teď už si jenom jednou za rok budeme dělat revizi. Tohle je kontinuální každodenní práce s informačními systémy s organizačními opatřeními v organizaci. Je to trvalý proces."

 

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​