T-linka 28/2017

Citát týdne

Svou práci bychom měli brát jako prostředek k produkci užitku, a až ve druhé řadě peněz. Pokud jí budeme dělat jen pro peníze, nepřinese užitek a nedá nám uspokojení.  Pokud jí děláme pro užitek, máme o to větší radost z peněz, které přináší.

Vojtěch Bednář

Doporučujeme k přečtení

Poslední týdny byly plné jednání o čerpání evropských fondů. Zástupci SMS ČR se účastnili důležitých jednání k monitoringu jednotlivých operačních programů, které jsou pro obce relevantní. [SMS ČR]

Metodiky k problematice zákazu kouření a požívání alkoholu na veřejném prostranství. [SMO ČR]

Často se setkáváme s problémem, kdy je stavba využívána k jinému účelu, než k jakému byla původně zkolaudována. Střetává se zde soukromé právo vlastníka užívat stavbu podle svého s požadavkem práva veřejného, které chrání veřejný zájem. Proto je třeba ustanovení o tom, že stavba může být užívána jen k účelu, ke kterému byla kolaudována vykládat tak, aby byla respektována vůle vlastníka, ale současně chráněn i veřejný zájem. [Veřejný ochránce práv]

Kraje obdrží od vlády přislíbených 420 milionů korun jako kompenzaci za prostředky vynaložené na mzdy řidičů autobusů. [AK ČR]

Do tří let bude v Česku nejspíš zavedeno povinné čipování psů. Od roku 2020 to má zavést novela veterinárního zákona, kterou schválila sněmovna. Novelu, která má také zpřísnit podmínky pro chov psů, nyní dostane k projednání Senát. Novela má rovněž zdvojnásobit pokuty jednotlivcům za porušení veterinárních pravidel. [Týden]

Pražská energetika plánuje ve spolupráci s městskou částí Praha 2Magistrátem hlavního města Prahy postavit dalších šest chytrých lamp veřejného osvětlení. Budou v oblasti Karlova náměstí, náměstí Míru, Riegrových sadů a parku Folimanka. Další novinkou je rostoucí zájem o vypůjčování elektrokol a značně vylepšený rezervační online systém. [E15]

Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí, které zpracovalo Ministerstvo vnitra. [SMO ČR]

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. K návrhům novely Ústavy a prováděcího zákona, které se týkají rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, Svaz dlouhodobě uplatňuje své připomínky a upozorňuje, že úpravy ohrožují podstatu samosprávnosti obcí a měst. [SMO ČR]

Novelizace legislativy

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 10.7. do 16.7.2017

Vyhl. č. 360/2010 Sb., vzor elektronického formuláře návrhu k peněžitému plnění

Z. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​