T-linka 23/2017

Citát týdne

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
— Elbert Hubbard

GDPR

Ochrana osobních údajů podle EU

GDPR je šance mít zákonný důvod k tomu, udělat si pořádek v datech. Zatím provedené datové audity ukazují, že instituce, firmy, úřady nemají ani tušení, kde všude mají osobní údaje, kdo s nimi manipuluje a jak se k nim chovat. Oni totiž často ani nevědí, co to jsou osobní údaje.

Aleš Špidla
Specialista pro kybernetickou bezpečnost

Osobní údaje se postupně staly jedním z nejcennějších obchodních artiklů. Digitalizace dat a informací spolu s tím, že uživatelé sociálních sítí a jiných on-line řešení stále častěji dobrovolně poskytují nebo dokonce zveřejňují soukromé informace, výrazně zvyšují tlak na ochranu osobních údajů. Nehledě na to, že digitální technologie umožňují firmám i orgánům veřejné moci využívat osobní údaje v rozsahu, jaký si nikdo ještě před pár lety nedokázal představit.

Na tyto změny v nakládání s osobními údaji reagoval Evropský parlament přijetím nařízení, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), které poměrně zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti jejich ochrany. Přímý vliv bude mít také na tuzemské subjekty.

Účinnost nařízení je stanovena na 25. května 2018. A protože se jedná o nařízení Evropského parlamentu, je přímo závazné bez nutnosti přenesení do národní legislativy. Nařízení tak automaticky nahradí nejen směrnici 95/46/ES, která dnes upravuje ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie, ale také český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR se nevztahuje pouze na zpracování osobních údajů evropskými správci nebo zpracovateli na území EU, ale pravidla platí i za hranicemi unie. Nařízení tak budou podléhat i společnosti mimo EU, které cílí na spotřebitele v unii a zpracovávají jejich osobní údaje v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo s monitorováním jejich chování v rámci Evropské unie.

Co všechno GDPR přináší a jak se odrazí na nakládání s daty? To všechno vám postupně sdělíme v našem seriálu.

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 29.5. do 11.6.2017

Z. č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci

Z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Z. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Z. č. 553/1991 Sb. o obecní policii

Z. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně dalších zákonů

Z. č. 219/2000 Sb.o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Z. č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Z. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

Z. č. 225/2006 Sb., změna zákona o civilním letectví a o změně dalších zákonů

Z. č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách souvisejících zákonů

Z. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

Z. č. 274/2008 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím z. o Policii ČR

Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Z. č. 375/2011 Sb., změna zákonů v souvislosti se zákonem o zdravotních službách

Z. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Z. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Z. č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Z. č. 325/1999 Sb., o azylu

Z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Z. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

Z. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Z. č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců

Vyhl. č. 392/2003 Sb., bezpečnost provozu tech. zařízení při hornické činnosti

Z. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Z. č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Nař. vl. č. 243/2013 Sb., investování IF a o technikách k jejich obhospodařování

Z. č. 234/2014 Sb., o státní službě

Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Vyhl. č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Vyhl. č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Nař. vl. č. 29/2016 Sb., poskytování dotací v rámci ochrany lesů

Vyhl. č. 355/2006 Sb., o registraci historických vozidel

Z. č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Z. č. 458/2000 Sb. energetický zákon

Z. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu z veřejných prostředků

Z. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách

Vyhl. č. 133/2010 Sb. o jakosti a evidenci pohonných hmot

Doporučujeme k přečtení

Sdružení místních samospráv ČR se zapojilo do závěrečných příprav Koncepce rodinné politiky ČR. Dokumenty tohoto typu totiž ovlivňují budoucí kroky vlády a dalších subjektů. Co se dosud podařilo? [celý text, SMS ČR]

Zákoník práce a předlohy o sociálním bydlení, sociálních službách nebo zálohovaném výživném. A také zákony o univerzitních nemocnicích či oddlužení. Tyto a další normy se snaží vláda na poslední chvíli protlačit parlamentem. Před říjnovými volbami to už velmi pravděpodobně nestihne. [celý text, E15]

Celkem již se šestnácti projekty, jež mají Prahu proměnit do roku 2030 v chytré město, pracuje koncepce Smart Prague. Uvedla to primátorka Prahy Adriana Krnáčová společně se zástupci městské společnosti Operátor ICT, která má koncepci na starosti. [celý text, E15]

Přesně rok před nabytím účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vydal Úřad na ochranu osobních údajů soubor otázek a odpovědí, které se vztahují k této novince na poli ochrany dat. Současně zpracoval Úřad desatero nejčastějších omylů o obecném nařízení:

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​