T-linka 21/2017

Citát týdne

Člověk je tím, kým si myslí, že je.
— Jan Mühlfeit

Manažerské inspirace

Jan Mühlfeit

Schopnost motivovat, využívat silné stránky jednotlivců a podporovat týmovou spolupráci. Tak přesně na tyto dovednosti se vždy mohl spolehnout bývalý prezident společnosti Microsoft pro Evropu Jan Mühlfeit. Velmi úspěšný manažer, který se může pyšnit mnoha oceněními a úspěchy jím řízených týmů a posléze i celých poboček Microsoftu.

Jenže, jak sám Mühlfeit v mnoha rozhovorech přiznal, dovedly ho tyto schopnosti s tím, že nebyl schopen vypnout a odpočívat, až k totálnímu zhroucení. Dokonce skončil na nějakou dobu v psychiatrické léčebně. Ale dokázal se - i díky pomoci odborníků - vrátit. A v současné době pracuje jako kouč a mentor v oblasti osobního rozvoje.

Jan Mühlfeit je ukázkou člověka, který dokázal vymyslet a zorganizovat činnost jemu svěřené firmy způsobem, který absolutní většinu zapojených pracovníků motivoval k maximálnímu využití jejich silných stránek a talentu. Sám si však psychicky škodil.

Existuje hranice, za kterou už by žádný manažer neměl vstoupit? Je nějaká stupnice, podle které by se dalo říci, že člověk pracuje víc, než je zdrávo? Dokáže někdo identifikovat míru pracovního vytížení, která škodí? Samozřejmě nic takového není. Každý člověk totiž má jiné předpoklady, jinou náturu. Co však platí pro každého, je, že všichni máme svou hranici, kterou bychom neměli nikdy překročit.

Hranice psychické odolnosti je velmi křehká. Na její překročení nás však tělo nikdy nezapomene upozornit. Jen nesmíme přestat naslouchat. V opačném případě se může snadno stát to, co postihlo tak úspěšného manažera, jakým Jan Mühlfeit bezesporu byl. Na druhou stranu by se třeba nikdy nezačal věnovat koučování a mentorování.

Poučení z životního příběhu Jana Mühlfeita je jasné - každý má svou hranici odolnosti. A proto je nutné naučit se odpočívat, nemyslet na práci a nechat tělo i mozek, aby se čas od času věnovaly něčemu nenáročnému. A totéž učit i své spolupracovníky. Ostatně, ne nadarmo se říká, že odpočinutý mozek pracuje nejlépe.

Komentář

Proč úlevy pro dlužníky a jejich zaměstnavatele nenahradí finanční gramotnost

Pro mnoho firem představují zaměstnanci v exekuci nemalou zátěž. Kromě toho, že musí firma zpracovávat výkazy pro exekutory a část mzdy jim odesílat, jen obtížně motivuje takové pracovníky například k práci přes čas, když o vydělané prostředky stejně přijdou. A tak se stát snaží hledat nějaké řešení. A jak už to tak bývá, řešení by mělo spočívat v úlevách pro pracující dlužníky a také v příspěvcích pro firmy, které dlužníky zaměstnají. Úplně se však zapomíná na prevenci.

Finanční gramotnost je základ

Řešit problém, až když nastane. Tak přesně tak vypadá navrhované řešení problémů s lidmi v exekuci, které navrhuje stát. Podpora pro zaměstnavatele, kteří musí zpracovávat více výkazů, a “odměny” pro pracující dlužníky sice mohou pomoci těm, kteří už do dluhové pasti spadli a jen velmi obtížně se motivují k tomu, aby pracovali. Hlavním cílem státu by však měla být prevence. Udělat všechno pro to, aby se lidé do problémů se splácením svých dluhů nedostali. Pomoci lidem stát se finančně gramotnými.

Finanční gramotnost je velice důležitá. Bohužel - stejně jako v jiných oblastech - i zde platí, že co se člověk naučí v mládí, to v pozdějším věku snadno použije. Jenže, kdo nedostane možnost se naučit zodpovědně zacházet s penězi včas, při první příležitosti se s velkou pravděpodobností dostane do problémů. A ty bude řešit způsobem, který celý problém pouze prohloubí.

Zacházet s penězi, potažmo s majetkem, by se měl každý naučit ve své rodině. Pokud ovšem nemá dobrý příklad tam, moc jiných příležitostí nenajde. Ve školách se o finanční gramotnosti nemluví a žádné speciální kroužky neexistují. A těch několik organizací, které se na tuto problematiku specializují, Česko nespasí.

Mohly by pomoci úřady?

Odpověď zní - možná překvapivě - “ano”. Nešlo by samozřejmě o pomoc s řešením dluhů - to je na každém dlužníkovi -, ale ve vzdělávání, resp. organizaci vzdělávacích aktivit zaměřených na všechny věkové skupiny - od nejmenších po seniory. O vzdělávání by se mohl starat sociální odbor, který má k této problematice asi nejblíž (ostatně sociální dávky pro nepracující dlužníky přece vyřizuje právě tento odbor). A navíc by - díky spolupráci - mohl velmi rychle vzniknout velmi zajímavý koncept finančního vzdělávání pod dohledem odborníků.

O tom, že finanční vzdělávání je velkou slabinou českého školství se mluví už několik let. A přes veškerou snahu se stejně nic nezměnilo. Pokud by se do této oblasti zapojily městské a obecní úřady, mohla by se situace změnit poměrně rychle. Podklady pro vzdělávání jsou dávno připravené - stačí využít know-how těch, kteří se touto problematikou již zabývají. A těch opravdu není málo...

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 22.5. do 28.5.2017

Doporučujeme k přečtení

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro své ministerstvo na příští rok, jak ho zveřejnil odcházející ministr financí Andrej Babiš. Podle ní nezohledňuje potřeby regionů České republiky. [celý text, E15]

Na odměňování učitelů vláda uvolnila 404 milionů z obsluhy státního dluhu. Pedagogové si je mají od září rozdělit podle kariérního řádu, který bude 31. května projednávat Senát. Pokud ho schválí, zařadí novela učitele do tří stupňů od začínajících po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. [celý text, E15]

Vláda schválila Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci samospráv obcí Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Metodiku vláda schválila jako součást materiálu obsahujícího souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. [celý text, metodická příručka, MV ČR]

Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se zřejmě rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Sněmovna úpravu schválila v poslanecké novele o advokacii, jež mění mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. [celý text, Týden.cz]

Česká republika měla ke konci dubna smluvně zajištěno 26,2 procenta evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o necelých 160 miliard korun z celkově přidělených 648 miliard korun. Do konce roku chce mít ministerstvo pro místní rozvoj smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských peněz. [celý text, E15]

V poslední době výrazně přibylo případů snahy o kriminalizaci obecních zastupitelů. Nemusí to hned skončit pravomocným trestním rozsudkem a odnětím svobody. Ono není vůbec příjemné být po celé roky pouhým „sprostým podezřelým“. [celý text, E15]

Ještě do konce tohoto volebního období by zákonodárci měli posílit obecní rozpočty. Tak, aby samosprávy mohly poskytovat kvalitní a dostupné služby veřejnosti a investovat do rozvoje území. [celý text, SMO ČR]

Keře jsou mnohdy efektivnější než stromy v pohlcování znečišťujících látek v ovzduší ve velkých městech, jelikož se k nim emise dostanou dříve. S odkazem na studii publikovanou ve vědeckém časopise Atmospheric Environment a citovanou BBC o tom informoval server Týden.cz. [celý text, Týden.cz]

Obce a kraje zřejmě nebudou muset nakládat se svým majetkem jen podle krátkodobé ekonomické výhodnosti. Novým měřítkem má být důležitý obecní či krajský zájem, pokud bude řádně zdůvodněný. Změnu přináší novela Zákona o obcích, kterou dnes schválila Sněmovna. [celý text, E15]

Na rozhodování politiků mají podle Čechů největší vliv korupce, úplatky a také lobbisté. Pouhá dvě procenta veřejnosti se pak domnívají, že politická rozhodnutí ovlivňují především občané. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. [celý text, Týden.cz]

V podpoře obslužnosti venkova by mohl pomoci prodej základních potravin v partnerských pobočkách pošty nebo podpora pojízdných prodejen. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl označit za veřejnou službu. Navrhuje to ministerstvo zemědělství v materiálu, který posoudí vláda. [celý text, Týden.cz]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​