T-linka 20/2017

Citát týdne

Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná.
— Tomáš Garrigue Masaryk

Komentář

Firmy, podnikatelé, ale také města a obce by - dle doporučení Finanční správy - měli vždy prověřit své obchodní partnery, aby se náhodou nenechaly zatáhnout do tzv. karuselových podvodů. Jejich cílem je ošidit stát na dani z přidané hodnoty a odběratelům, kteří od takových firem nakupují, reálně hrozí, že DPH za dodavatele budou muset zaplatit sami.

Jak je důležité věnovat prověřování dodavatelů velkou pozornost (zejména, když se nákup pohybuje ve vyšších částkách) se - jak naznačuje článek na serveru Aktuálně.cz - přesvědčilo také Generální finanční ředitelství. To totiž podle všeho utratilo bezmála 2 miliony korun za mobilní telefony u firmy 2P Commercial Agency zapletené právě do podvodů s DPH.

Riziko hrozí opravdu každému

Průšvih, do kterého se Generální finanční ředitelství dostalo (nutno dodat, že jde podle článku o událost z roku 2015), v podstatě potvrzuje to, co mnozí odborníci tvrdí už dlouho: Finanční správa, která by měla být schopna identifikovat podvodníky s DPH a označit je jako “nespolehlivé plátce DPH”, jim sama “naletěla”. Tím ovšem také sama deklarovala, že není připravená poskytnout dostatek informací, aby si firmy a jiné organizace mohli skutečně vybrat nerizikového partnera. A vlastně tak přesouvá odpovědnost na někoho, kdo dost dobře nemůže zjistit, jak se dodavatel vůči státu chová.

Smutné na celé záležitosti je, že samo Generální finanční ředitelství se hájí argumenty, které ostatním plátcům daně neuznává: Firma nebyla na seznamu nespolehlivých plátců DPH. Šest let měla jednoho a stále stejného jednatele (byl jím Pavlo Poljanskij z Ukrajiny). Vybraná firma je součástí skupiny 2P Agency Group, jednoho z největších distributorů mobilních telefonů ve střední a východní Evropě. Úřad přitom zcela ignoroval to, že mezi vlastníky firmy, založené v roce 1994, figurovali Ukrajinci, ruská podnikatelka a korporace z daňových rájů na Maltě a Britských Panenských ostrovech. Cizinci ve statutárních orgánech firmy, sídlo v daňovém ráji, nízká cena a riziková komodita (do ní mobilní telefony patří) jsou přitom podle finanční správy nestandardní okolnosti, které by měly kupce varovat.

Ve společnosti 2P Commercial Agency navíc podle Aktuálně.cz probíhala v době transakce už 11 měsíců kontrola, kterou prováděl Specializovaný finanční úřad. Při ní se snažili specialisté rozplést řetězec obchodů zatížených podvodem na DPH, kterých se firma měla účastnit. A to jsou informace, které běžný manažer vědět opravdu nemůže.

Trest za snahu ušetřit?

Velkým problémem Generálního finančního ředitelství bylo, že hlavním parametrem pro výběrové řízení byla cena zboží. Ostatně co jiného! Při výběru dodavatele mobilních telefonů není moc jiných hodnot, ve kterých by se dodavatelé mohli lišit. A to samé se vlastně týká i městských a obecních úřadů, resp. měst a obcí. Při výběrových řízeních na složitější řešení je možné - disponuje-li vyhlašovatel potřebnými znalostmi - definovat i odborné parametry. Jenže za běžných okolností je něco takového problém.

Generální finanční ředitelství kauzou s nákupem mobilních telefonů bohužel ukázalo, že ani tak informovaná instituce není schopna prověřit svého dodavatele tak dobře, aby odhalila jeho podvodné chování. Co pak má dělat vedoucí pracovník firmy nebo úřadu, který se musí spoléhat jen a pouze na veřejně dostupné zdroje informací? Moc možností nemá! Na rozdíl od zástupců finanční správy mu však reálně hrozí, že někdy v budoucnu po něm bude Finanční úřad požadovat úhradu daně z přidané hodnoty, kterou jeho dodavatel neodvedl, jak měl.

Nejlepší obrana je… prevence

Základním předpokladem úspěšné obrany před možnými negativními důsledky spolupráce s rizikovými dodavateli jsou kvalitně nastavená preventivní opatření. Opatření založená na kvalitních informacích a jasně definovaných krocích, které budou pověření pracovníci dodržovat. I když by se dalo říci, že ani Generální finanční ředitelství s jeho nadstandardními informacemi nedokázalo podvodníky odhalit, pravda je trochu jiná. Problém podle všeho spočíval v neochotě pověřených pracovníků řešit spolehlivost dodavatele, který splnil hlavní podmínku výběrového řízení: Nabídl nejnižší cenu.

Pravda, vyloučit z výběrového řízení dodavatele, který se někomu bude jevit jako nespolehlivý, je obtížné. Pokud však mezi majiteli figurují firmy se sídlem v daňových rájích, mělo by být řešení snazší. Minimálně proto, že lze tvrdit, že má subjekt nejasnou strukturu majitelů.

To, že není vůbec složité se dostat do problémů kvůli dodavatelům, kteří neodvádějí DPH, by mohlo vyprávět mnoho podnikatelů a firem. Po mnoha letech bezproblémové spolupráce jim Finanční úřad prostě zaslal výzvu k zaplacení daně, kterou už dávno zaplatili někomu jinému, a pokud nedokázali velmi rychle reagovat, obstavili úředníci jejich veškerý majetek. Proč? Aby si zajistil peníze, které mu nezaplatil někdo jiný. Proto platí: Nejlepší obrana je prevence. Pokud jsou kontrolní mechanismy dobře nastavené a dodržují se, mělo by se riziko problému minimalizovat.

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 15.5. do 21.5.2017

Doporučujeme k přečtení

Ministerstvo dopravy dnes informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury. [celý text]

Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. [celý text]

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Nově vyhlášená výzva je určena pouze místním akčním skupinám (MAS), jimž nebyly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017. [informace o výzvě]

Několik českých měst má již zpracován Plán udržitelné městské mobility (PUMM), např. Ostrava, Opava, Plzeň, v jiných se zpracovává (Olomouc, Brno, Praha, Liberec a Jablonec).  Další města se pak připravují na zpracování svého prvního PUMM (Jihlava, Karlovy Vary). Vzhledem k tomu, že PUMM není jednorázový dokument, ale proces, pak je jedno, zda město takový dokument má, či nemá. Stále je potřeba na něm pracovat. V tomto kontextu pak pro odborníky z českých měst je zajímavá nabídka přihlásit se do první výzvy CIVITAS SUMPs-Up, která je určena pro všechny, kteří se zabývají problematikou městského plánování. [formulář žádosti a související dokumenty]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​