T-linka 19/2017

Citát týdne

Člověk je schopen dosáhnout toho, čeho chce dosáhnout. Absolutní většina překážek je pouze duševního charakteru a klíčem k jejich překonávání není umět ani snažit se, ale chtít je překonávat.
— Vojtěch Bednář

Manažerské inspirace

Dnešní manažerská inspirace se bude vymykat zavedené praxi. Příklad ze života i náznak poučení sice nabídne, nepředstaví však konkrétní osobu, nýbrž celou skupinu lidí, a to skupinu hodně početnou - konkrétně ženy - maminky. Důvodem pro toto ocenění je nejen blížící se Den matek, ale také nezpochybnitelný fakt, že matky zvládají tolik činností, že jejich manažerské schopnosti mnohdy přesahují běžné požadavky na mnohé manažerské pozice.

Postarat se o domácnost, obstarat děti a při tom všem zůstat krásná a přitažlivá. Už to samo o sobě jsou velmi těžké úkoly. A teď k tomu ještě připočtěme fakt, že toto vše maminky - zejména starají-li se o nejmladší děti - často zvládají s minimem spánku a pod neustálým náporem nových úkolů. A navíc mají maminky každý den úplně jiný - plný nových podnětů a často i překvapení.

Aby toho nebylo dost, zajišťuje většina maminek také zázemí pro své partnery, jejichž úkolem je zajistit rodinu především finančně. Ostatně mnoho mužů přiznává, že jim starost o děti (zvláště ty nejmladší) nebo o domácnost nepřipadá dostatečně chlapská. A tak ji rádi přenechají svým ženám.

V neposlední řadě je třeba ženám přiznat i značné strategické kvality. Nejen, že dokáží naplánovat a také zorganizovat všechny výše zmiňované činnosti, ale navíc také průběžně myslí na budoucnost svých dětí i celé rodiny. A dělají všechno pro to, aby všechno dopadlo co nejlépe.

A jaké, že z manažerských výkonů maminek plyne poučení? Především to, že každý manažer by měl mít konkrétní pracovní cíl, ke kterému se svým týmem směřuje a jemuž přizpůsobuje veškeré své konání. Pokud totiž znáte svůj cíl, jsme schopni reagovat i na zcela nečekané události s tolik potřebným nadhledem. A reagovat nejlepším způsobem.

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 8.5. do 14.5.2017

Doporučujeme k přečtení

Dříve nebo později tahle situace musela nastat. Spolu s tím, jak se českým firmám nedostává tuzemských pracovních sil a nahrazují je cizinci, přicházejí problémy. Města zcela nepřipravená na pobyt tisíců zahraničních pracovníků si stěžují na auty ucpané ulice, kriminalitu a černý obchod s byty. [celý text]

Zadavatelé veřejných zakázek mají od října loňského roku volnější ruce při rozhodování, komu zakázku přiklepnou. Nemusí se řídit nejnižší cenou a uchazeče, jenž není spolehlivý, mohou ze soutěže vyloučit. To jim umožňuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek. [celý text]

Na základě ohlasu veřejnosti se Ministerstvo vnitra rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace technické normy ČSN 73 4400 (Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení) do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola. Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. [zkrácená verze metodiky]

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR přichází s novou podporou zpracování akčních plánů a na zavádění nízkoemisních zón ve městech a obcích. Na ně vyčlenil rezort celkem 110 milionů korun, o které se mohou obce a kraje ucházet od 5. května. Zároveň mohou požádat i o dotace na projekty spojené s rozvojem místní Agendy 21 a zapojením do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Na tyto projekty bylo vyčleněno 15 milionů korun. [celý text s odkazy na výzvy č. 7-9/2017]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​