T-linka 18/2017

Citát týdne

Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo - a pak vám odvedou pořádnou práci.
— Alfred Pritchard Sloan

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 1.5. do 7.5.2017

Doporučujeme k přečtení

Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017. [kalkulátor]

Státní fond životního prostředí ČR oznámil žadatelům a příjemcům dotací z Operačního programu Životní prostředí, že dne 1. 5. 2017 nabyla účinnosti čtvrtá verze Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj. [celý text]

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR - DEŠŤOVKA. Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se otevřela nová příležitost pro čerpání dotací. [celý text]

Úřady musejí zpřístupnit informace o řešení škod, které způsobí jejich zaměstnanci a také jména členů škodní komise. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud, který ve sporu obce Moravany s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil dřívější rozsudek krajského soudu. [celý text]

Při přípravě státního rozpočtu a střednědobého výhledu bude zohledněn nárůst výdajů na školství. Vláda to dnes uložila Ministerstvu financí v souvislosti s doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny z prosince loňského roku, které podporuje postupné navyšování financí na regionálního školství. [celý text]

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. Kč. [celý text]

Vláda schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2018 až 2020, dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový proces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice. [celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​