T-linka 17/2017

Citát týdne

Skutečnost, že se snažíme dělat věci nejlépe, neznamená, že děláme nejlepší věci.
-- Josef Jasanský (@jjasanus)

Manažerské inspirace
Ivo Toman

Inspiraci, vzdělávání a motivaci. Tak přesně to nabízí svým klientům kouč, autor a lektor Ivo Toman. Podobně jako mnozí další motivační řečníci a poradci. Od velké většiny z nich se však v mnoha ohledech liší.

Asi největším (a také nejviditelnějším) rozdílem oproti ostatním je nemoc, se kterou se narodil a s jejímiž projevy se musí po celý život vyrovnávat. Trpí totiž Touretteovým syndromem, tedy nemocí, která způsobuje nekontrolované pohybové a zvukové tiky. Ty navíc často provázejí ještě přidružené poruchy chování. Tedy stav. jenž řečníka skutečně významně indisponuje. Přesto Ivo Toman uspěl.

Vzdělávat, motivovat a koučovat druhé v oblasti osobního rozvoje navíc začal v době, kdy většina motivačních poradců ještě ani neuvažovala o tom, že by se přednáškami a koučováním mohli živit. Musel proto své posluchače nejprve přesvědčit, že jeho služby mají využít. Své motivační kurzy a školení navíc obvzláštňoval (a stále obvzláštňuje) trhavými pohyby a občasnými nekontrolovanými zvuky. A přesto je o jeho kurzy velký zájem.

Ivo Toman není příkladem superúspěšného manažera. Je spíše vzorem člověka, který se přes znatelný handicap nevzdal a místo, aby někde v koutku nadával na zlý osud, se stal úspěšným řečníkem, autorem knih a koučem v oblasti osobního rozvoje.

Ve svých knihách, kurzech a přednáškách vychází Ivo Toman z vlastních životních zkušeností. Sám je pro své “žáky” tím nejlepším vzorem. Překonal vrozenou chorobu a přes všechny její negativní projevy uspěl tam, kde by to asi čekal jen málokdo. A teď může své know-how předávat těm, kteří na ně čekají.

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 24.4. do 30.4.2017

Doporučujeme k přečtení

Česká národní banka na základě dohody se Svazem měst a obcí vypracovala materiál Informace o zápůjčních úrokových sazbách obvyklých na trhu pro účely uplatnění výjimky z plné působnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který by měl obcím a městům poskytnou určitý návod, jak postupovat při poskytování půjček svým občanům. [Celý text]

Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 odsouhlasila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem. [Celý text]

Dne 5. dubna 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Novela nabyde účinnosti dne 20 dubna 2017. Jaké jsou nejdůležitější změny? [Celý text]

Každý druhý pracovní den vstupuje v platnost nový zákon nebo novela, mnoho z nich přitom ovlivňuje města a obce. I to zaznělo na posledním z celkem třinácti Krajských setkání 2017, tentokrát pro starostky a starosty Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích ho uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Debatovalo se například o převodu státního majetku na samosprávy, sociálním bydlení, stavebním zákoně nebo financování přenesené působnosti. [Celý text]

Ke konci února 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Regionální rady regionů soudržnosti  celkové konsolidované příjmy ve výši 69,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 54,1 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 15,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 0,1 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 5,5 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským únorem snížil o 5,4 mld. Kč. [Celý text]

Tzv. vizuální smog a nesouhlas majitelů nemovitostí s vyhlašováním památkových zón jsou dvě nová témata, která se v poslední době opakují v podnětech a dotazech veřejné ochránkyni práv. Rozšiřují tradiční problémy památkové péče (zejména dotace pro vlastníky nemovitostí v památkovém území), pro jejichž řešení se s nadějí očekává dlouho připravovaný a nyní projednávaný nový památkový zákon. [Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​