T-linka 16/2017

Citát týdne

Jedna z nejčastějších a současně největších chyb manažera je, když u svých podřízených něco předpokládá, a nebo něco považuje za samozřejmost. Nejde o to, že by lidé chtěli být nevstřícní nebo nechtěli spolupracovat, jde o to, že naší přirozeností je dělat co nejméně musíme.
— Vojtěch Bednář (www.firemni-sociolog.cz)

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 16.4. do 23.4.2017

Doporučujeme k přečtení

MF ČR, 13. 4. 2017

Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Zákon mj. do českého práva přejímá evropskou úpravu hypotečních úvěrů, které do 30. 11. 2016 neměly žádnou speciální právní úpravu. Půjčky poskytované obcemi, např. z fondu rozvoje bydlení, tak byly dosud vyňaty z právní úpravy spotřebitelského úvěru na základě výjimky podle § 2 písm. a) předchozího zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Nový zákon obsahuje obdobné výjimky v § 5 odst. 1 písm. d) (úvěry jiné než na bydlení) a v § 5 odst. 2 (úvěry na bydlení).

[Celý text]

Veřejný ochránce práv, 12. 4. 2017

Orgány sociálně-právní ochrany dětí se učí v zájmu nezletilých urychlit soudní řízení

V minulém roce jsme vyřešili případ, ve kterém trvalo neúměrně dlouho, než soud rozhodl, do jakého typu péče svěří nezletilé dítě. Pět měsíců se čekalo na vyhotovení potřebných znaleckých posudků. Upozornili jsme OSPOD, že může v podobných situacích podat stížnost směřující proti průtahům způsobených soudními znalci. OSPOD se naším doporučením začal řídit a v dalším podobném typu řízení se mu podařilo soudní jednání zkrátit. Ostatní orgány sociálně-právní ochrany dětí by tuto praxi měly následovat. Nelze se spokojit s tím, že budou děti žít v nekončící nejistotě, jak bude jejich budoucí život vypadat.

[Celý text]

Lupa.cz, 11. 4. 2017

Dvanáct státních institucí porušilo kyber zákon. Nový kyberbezpečnostní úřad startuje v létě

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost má letos na svou činnost získat přes 210 milionů korun.

[Celý text]

Lupa.cz, 10. 4. 2017

Jak zadat veřejnou zakázku v IT a přitom nediskriminovat?

Veřejnými zakázkami v IT protečou ročně stovky milionů korun. Úřady i firmy ale stále bojují s tím, jak je zadávat v souladu se zákonem.

[Celý text]

MMR ČR, 10. 4. 2017

Díky IROP vzniknou nová pracovní místa pro znevýhodněné osoby na trhu práce

Schválený projekt z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vytvoří okrese Svitavy patnáct nových pracovních míst pro zajištění chodu sociálního podniku. Díky tomu získá práci osm osob znevýhodněných na trhu práce, ať už se jedná o zdravotně postižené nebo dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​