T-linka 12/2017

Pojištění osobní odpovědnosti politiků

Výkon funkcí veřejných zastupitelů, ať již to jsou starostové malých obcí, členové orgánů obce, tj. zejména rady, nebo krajští zastupitelé, se postupně stává stále složitějším a vyžaduje v tomto směru splnění nejen základních osobnostních předpokladů, ale i podstatně vyšší obezřetnost na výkon funkce, než tomu bylo dosud. „Výkon funkce orgánu obce nebo kraje je častěji spojován i s osobním rizikem vzniku povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy způsobené obci či kraji,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny. „Výrazný zlom nastal po posledních volbách do krajských zastupitelstev. Ve Slavia pojišťovně jsme zaznamenali zdvojnásobení poptávky po osobním pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva. Oslovují nás jak sami nově zvolení zastupitelé, tak i kraje,“ komentuje situaci Ponertová. Podle ní se o eliminaci rizik spojených s výkonem snaží i starostové malých obcí. Počet jejich pojistek meziročně stoupl o 15 %.

Počet žalob na zastupitele roste takřka geometrickou řadou. Stává se českou politickou kulturou, že nové zastupitelstvo žaluje to předešlé. Právě tato situace stojí podle pojistných expertů za růstem poptávky po doplňkovém pojištění, které chrání zastupitele během výkonu jejich funkce. Je to ostatně jedna z možností, kterou mohou starostové nebo zastupitelé využít. „V případě vzniku škody, resp. škodné události, se totiž dotyčný ocitá ve velmi složité situaci. Je jenom na něm, aby prokázal, že jednal s péčí řádného hospodáře a že se žádného pochybení nebo porušení povinností nedopustil,“ uvádí Lucie Ponertová a dodává, že základním preventivním opatřením by mělo být zavedení systému odborné a odpovědné správy obce včetně vnitřní kontroly.

Komfortní ochrana

Osobní pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva nabízí jednu z možností, jak se vyhnout nepříjemným situacím spojených s výkonem funkce. „Nově zvolení zastupitelé si ve zvýšené míře uvědomují svoji zranitelnost a stále častěji nás poptávají. Kromě nich ale pojišťujeme i mnoho starostů malých obcí, kteří si rizika začínají uvědomovat postupně. Během výkonu svých funkcí a při schvalování projektů,“ vysvětluje zvýšenou poptávku po pojištění Ponertová ze Slavia pojišťovny. Právě starostové malých obcí jsou podle ní nejzranitelnější. Nemají totiž kolem sebe výkonný aparát, který lze využít na krajích nebo ve velkých městech, a veškerá odpovědnost je na jejich hlavě.

Riziko z přezkumu uzavřených smluv

Zkoumání výhodnosti uzavřených smluv předešlou politickou reprezentací je jedním z velkých rizik. Starostové se totiž shodují, že zpětné hodnocení zpravidla přihlíží pouze k finančním podmínkám, nikoliv k vhodnosti projektu pro samotnou obec. Velmi jednoduše se tak může stát, že je napaden např. prodej pozemku, který nezískal spekulant za vyšší cenu než vybraná nabídka, která kromě příjmu nabízela i stabilní rozvoj obce v souladu s územním plánem.

Dotace

Využívání dotací je podle starostů dalším rizikovým bodem při výkonu jejich funkce. Téměř žádný obecní či krajský projekt se bez dotace neobejde. Na druhou stranu celý dotační maratón včetně splnění všech podmínek je natolik složitý, že zvláště malé obce se bez prostředníků, kteří jim pomáhají zpracovat administrativu, neobejdou. „Z pojištění jsou hrazeny zejména finanční škody, které je pojištěný povinen uhradit obci podle obecně závazných předpisů, pokud byl proti němu vznesen oprávněný nárok na úhradu škody. Dále lze hradit náklady nutně vynaložené k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu této finanční škody nebo povinnost uhradit škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské unie,“ vyjmenovává Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny. 

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 20.3. do 26.3.2017

Doporučujeme k přečtení

E15.cz, 17. 3. 2017

Kraje chtějí více peněz na mzdy řidičů autobusů. Slíbil nám je Sobotka, tvrdí

Asociace krajů požaduje, aby vláda poskytla regionům jednu miliardu korun na mzdy řidičů linkových autobusů, které se rozhodla navýšit s platností od počátku roku.

[Celý text]

MŽP ČR, 16. 3. 2017

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně.

[Celý text]

E15.cz, 16.3.2017

Kotlíkové dotace se vrací, lidé mohou znovu získat až 128 tisíc

Lidé budou moci v takzvaných kotlíkových dotacích získat znovu až 127 500 korun na kotel na biomasu, podpora může činit až 80 procent ceny kotle. Celkem půjde na výměnu kotlů v druhé vlně dotací 3,4 miliardy korun, vyměněno by jich mělo být až 35 tisíc, oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

[Celý text]

SMO ČR, 15. 3. 2017

Stát by měl cíleně podporovat služby v území

„Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“. Tak se jmenoval první ze série společných seminářů Senátu a Svazu měst a obcí, který se dnes konal v horní komoře Parlamentu. Zúčastnilo se ho na sedmdesát starostek a starostů z celé republiky. Na akci konané pod hlavičkou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR mimo jiné zaznělo, že zájmem zákonodárců i samospráv je zachovat mapu venkova živoucí a živou. Stát by měl služby v území cíleně podporovat, finanční motivací i promyšleným systémem vzdělávání řešit ztrátové obchody, pošty, banky či chybějící lékaře. Kromě peněz je důležité i snížení administrativy.

[Celý text]

MMR ČR, 14. 3. 2017

19 milionů korun pro obce, které si pořizují územní plány

Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017. Celkem bylo schváleno 106 akcí za 19,1 milionů korun.

[Celý text]

MMR ČR, 14. 3. 2017

Na lepší vybavení i stanice pro složky Integrovaného záchranného systému půjde přes tři miliardy korun

Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky Integrovaného záchranného systému překročil alokaci výzvy v objemu 1, 5 mld. Kč více než dvojnásobně. Stejně tak je obrovský zájem o podporu na zajištění adekvátní odolnosti stanic složek IZS, kde Ministerstvo pro místní rozvoj právě ukončilo příjem žádostí. Převis je přes miliardu korun.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​